Mormorsrutan…..en klassiker

Förr virkade man ofta mormorsrutor av sina restgarner, men ska du få ihop en hel filt så behövs det kanske lite till. Till våra mormorsrutor har vi använt ett ekologiskt bomullsgarn från Erica Laurell Organic Yarn med klara färger, men det går ju att virka med vilket garn som helst naturligtvis.

virkbeskrivningar till mormorsrutor.

Mormorsfilten, den perfekta gåvan

Att virka en mormorsfilt kan bli ett roligt kompis projekt, eftersom man kan sitta både tillsammans och på olika håll och virka rutor kan man lätt få ihop en bröllopsgåva, doppresent eller ge bort till någon som fyller jämt. Personligare än så blir det inte! Många ser det som ren terapi att virka ruta för ruta, det är som små mini arbeten i sig som man kan påbörja och avsluta på kort tid, lätt att ha med sig och man kan låta färgerna få växa fram hej vilt eller som andra gör planera upp färgkombinationerna från början. Känns en filt lite för mycket så kanske en babyfilt är ett alternativ, kuddar är det många som gör, mobilöverdrag, väska, lampskärm, poncho, feel free.

Virkad mormorsfilt i ekologiskt bomullsgarn

17 Mönster/virkbeskrivningar till stickskolans mormorsrutor

Vi har tagit fram lite olika typer av rutor, Stickskolans Johanna Davide har färgsatt men variationsmöjligheterna är ju som du förstår oändliga. Hoppas du blir inspirerad och hittar någon favorit och kommer igång.

mormorsrutor i natur

Mormorsrutor, vänster 1 och höger 2

Mormorsruta 1

Virkas runt.
4cl =
virka 1st utan att göra sista genomdraget (2 öglor på nålen), gör ytterligare 3st på samma sätt (5 öglor på nålen), hämta garnet och dra igenom samtliga öglor.
3cl =
som ovan men virkat av 3 st.
hst =
halvstolpe
Grundvarv:
Med garn A. 6lm, slut till en ring med 1sm.
Varv 1:
1lm, 12fm om ringen, slut med 1sm i första fm.
Varv 2:
4lm (=1st, 1lm), (1st i nästa fm, 1lm) 11 ggr. Slut med 1sm i första st.
Varv 3:
Virka sm fram till första lmb, 3lm (=1st), 2st om samma lmb, 1lm, (3st i nästa lmb, 1lm)11 ggr. Slut med 1sm i första st.
Varv 4:
Virka sm fram till första lmb, 3lm (=1st), 3cl om samma lmb, *2lm, hoppa över 1st, 1st, 2lm, **4cl i nästa lmb. Repetera från * 10 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1sm överst i 3cl.
Varv 5:
Virka sm fram till nästa lmb, 1lm, 3fm om  samma lmb, (3fm om nästa lmb) 23 ggr. Slut med 1sm i första fm.
Varv 6:
3lm (=1st), (1st, 2lm, 2st)på samma ställe, *(2lm, hoppa över 3fm, 1fm mellan nästa två fm-grupper) 5 ggr, 2lm, **(2st, 2lm, 2st) över nästa cl (=hörn). Repetera från * 2 ggr och från *-** 1 gg till. Slut med 1sm i första st.
Varv 7:
3lm (=1st), 1st i nästa st, *(2st, 2lm, 2st) i nästa lmb (hörnet), 1st vardera i nästa 2st, (1st, 1hst) i nästa lmb, 1hst i nästa fm, (2fm i nästa lmb, 1fm i nästa fm)3 ggr, 2fm i nästa lmb, 1hst i nästa fm, (1hst, 1st) i nästa lmb, ** 1st vardera i nästa 2st. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1sm i första st.
Varv 8:
3lm (=1st), 1st i varje st, och virka (1st, 1dst, 1st) i varje hörn. Slut med 1sm i första st.
Fäst alla trådar.

Mormorsruta 2

Virkas runt.
Grundvarv:
Med garn A. 6 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
3 lm (=1 st), 2 st om ringen, 3 lm, *3 st , 3 lm* 3 ggr, slut med 1 sm i första st.
Varv 2:
Med garn B. Börja i valfri lm-båge. 3 lm (=1 st), (2 st, 3 lm, 3 st) om samma lmb(=hörn), *1 lm, (3 st, 3 lm, 3 st) om nästa lmb (=hörn). Repetera från * 2 ggr, 1 lm. Slut med 1 sm i första st.
Varv 3:
Med garn C. Börja i valfritt hörn. 3 lm (=1 st), (2 st, 3 lm, 3 st) i samma lmb, *1 lm, 3 st i nästa lmb, 1 lm, (3 st, 3 lm, 3 st) I nästa lmb. Repetera från * till slutet av varvet, slut med 1 sm i första st.
Varv 4:
1 lm, 1 fm i varje st och lmb, och virka (2 fm, 1 lm, 2 fm) i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Fäst alla trådar.
Virka ytterligare 1 ruta i denna färgsekvens. Virka 2 rutor i följande färgsekvens: B, A, C.
Virka ihop rutorna från rätsidan med smygmaskor.

Fäst tråden.

virkade mormorsrutor

Mormorsrutor, vänster 3 och höger 4

Mormorsruta 3

Virkas runt.
Grundvarv:
Med garn A. Virka 4 lm och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
5 lm (=1 st, 2 lm), (3 st om ringen, 2 lm) 3 ggr, 2 st om ringen, slut med 1 sm i första st. (= 4 st grupper, 4 lm-bågar som formar hörnen)
Varv 2:
Virka sm fram till första lm-bågen, 7 lm (=1 st, 4 lm), *2 st i samma lm-båge, 1 st i varje st, **2 st i nästa lm-båge, 4 lm. Repetera från * 2 ggr och från *-** 1 gg till, 1 st i sista lm-bågen, slut med 1 sm i första st.
Varv 3:
Med garn B. Börja i första lm-bågen. 7 lm (=1 st, 4 lm), *2 st i samma lm-båge, 1 st i varje st längs kanten, **2 st i nästa lm-båge, 4 lm. Rep. Från * 2ggr och från *-** 1 gg till, 1 st i sista lm-bågen, slut med 1 sm i första st.
Varv 4:
Med garn C. Som varv 3.
Varv 5:
Med garn B. Som varv 3.
Varv 6:
Med garn A. Som varv 3.
Varv 7:
1 lm, 1 fm i varje st, virka (2 fm, 2 lm, 2 fm) i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 8:
1 lm, 1 fm i varje fm, virka 2 lm i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Fäst alla trådar.

Mormorsruta 4

Virkas runt.
6cl =
virka 1 dst men gör inte sista genomdraget (2 öglor kvar på virknålen), virka ytterligare 5 dst på samma sätt (7 öglor kvar på virknålen), hämta upp garnet och dra igenom samtliga öglor på nålen.
5cl =
som ovan men av 5 dst
Grundvarv: Med garn A. 8 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1
: 4 lm (=1 dst), 5 dst, (3 lm, 6 dst om ringen) 3 ggr, 3 lm. Slut med 1 sm i första dst.
Varv 2:
4 lm (=1 dst), 5cl i nästa 5 dst, *(5 lm, sm fram till 2:a lm, 5 lm, **6cl i nästa 6 dst. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm överst i 5cl.
Varv 3:
Med garn B. Börja överst i valfritt cl. *(3 dst, 1 lm, 3 dst, 2 lm, 3 dst, 1 lm, 3 dst) i nästa lmb, sm överst i nästa cl. Repetera från * 3ggr till. Slut med 1 sm överst i första cl.
Varv 4:
Med garn A. Börja överst i sm i valfritt cl. 4 lm (=1 dst), 5 dst på samma ställe, *(6 dst, 2lm, 6 dst i nästa lmb (= hörn) , **6 dst i sm överst i nästa cl. Repetera från *2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 5:
Med garn C. Börja i sista sm från v 4. 1 lm, 1 fm vardera i nästa 6 dst, 1 st i lm mellan nästa två stolpgrupper från varv 3, *1 fm vardera i nästa 6 dst, 3 fm om lmb, **(1 fm vardera i nästa 6 dst, 1 st i lm mellan nästa två stolpgrupper från varv 3) 2 ggr. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till, 1 fm vardera i nästa 6 dst, 1 st mellan nästa två stolpgrupper från varv 3. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 6:
3 lm (=1 st), 1 st i varje st och virka 3 st i mittersta fm i varje hörn. Slut med 1 sm i första st.
Fäst alla trådar.

virkade mormorsrutor

Mormorsruta, vänster 5 och höger 6

Mormorsruta 5

Virkas fram och tillbaka.
Grundvarv:
Med garn A. 6 lm.
Varv 1:
(rätsida) Gå ner i 4:e m från virknålen, virka 3 st. Vänd.
Varv 2:
3 lm (=1 st), 1 st vardera i nästa 2 st, 4 st om den ”ögla” som bildades vid föreg. varvs
vändning. Vänd.
Varv 3:
3 lm (=1 st), 2 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa st, 3 st. Vänd.
Varv 4:
3 lm (=1 st), 4 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 5 st. Vänd.
Varv 5:
Med garn B. 3 lm (=1 st), 6 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 7  st. Vänd.
Varv 6:
3 lm (=1 st), 8 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 8 st. Vänd.
Varv 7:
Med garn C. 3 lm (=1 st), 10 st, ( 2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 11 st. Vänd.
Varv 8:
3 lm (=1 st), 12 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 13 st. Vänd.
Varv 9:
Med garn D. 3 lm (= 1 st), 14 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 15 st. Vänd.
Varv 10:
3 lm (=1st), 16 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 17 st. Vänd.
Varv 11:
Med garn E. 3 lm (=1 st), 18 st, (2 st, 2 lm, 2 st)i lm-bågen, 19 st. Vänd.
Varv 12:
3 lm (=1 st), 20 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 21 st. Vänd.
Varv 13:
Med garn F. 3 lm (=1 st), 22 st, (2 st, 2 lm, 2 st) i lm-bågen, 23 st. Vänd.
Fäst trådarna.

Mormorsruta 6

Virkas fram och tillbaka.
Med garn A. Virka 32 lm.
Grundvarv:
(rätsida) 1 fm i 2:a m från virknålen, 1 fm i varje lm (=31 fm). Vänd.
Varv 1:
3 lm (=1 st), 1 st i samma fm, (hoppa över 2 fm, 3 st i nästa fm) 9 ggr, hoppa över 2 fm, 2 st i nästa fm. Vänd.
Varv 2:
3 lm (=1 st), (3 st mellan nästa två st-grupper) 10 ggr, 1 st i sista st. Vänd.
Varv 3: Med garn B. 3 lm (=1 st), 1 st i samma m, (3 st mellan nästa 2 st-grupper) 9 ggr, 2 st i sista st. Vänd.
Varv 4:
3 lm (=1 st), (3 st mellan nästa två st-grupper) 10 ggr, 1 st i sista st. Vänd.
Upprepa varv 3 och 4 önskat antal ggr och byt färg vartannat varv.
Nästa varv:
1 lm, 1 fm i varje st
Fäst trådarna.

virkade mormorsrutor, rosa

Mormorsrutor, vänster 7 och höger 8

Mormorsruta 7

Virkas runt.
Grundvarv:
Med färg A. 4 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
3 lm (=1 st), 2 st om ringen, 2 lm, (3 st, 2 lm) 3 ggr. Slut med 1 sm i första st.
Varv 2:
Smygvirka gm nästa 2 st fram till lmb, 3 lm (=1 st), (2 st, 2 lm, 3 st) om samma lmb, *(3 st, 2 lm, 3 st) i nästa lmb. Repetera från * 2 ggr till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 3:
Smygvirka fram till nästa lmb, 3 st (=1 st), (2 st, 2 lm, 3 st) om samma lmb, *3 st i nästa lmb, ** (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa lmb (=hörn). Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 4:
Med garn B. Börja i valfritt hörn. 3 lm (=1 st), (1 st, 2 lm, 2 st) om samma hörn, *(1 st vardera i nästa 3 st, 1 st i nästa lmb) 2 ggr, 1 st vardera i nästa 3 st, **(2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 5:
Med garn A. 3 lm (=1 st), 1 st i nästa st, *(2 st, 2 lm, 2 st) i hörnet, ** 1 st vardera i nästa 15 st. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gång till, 1 st vardera i nästa 13 st. Slut med 1 sm i första st.
Varv 6:
Med garn C. 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm vardera i nästa 3 st, *3 fm i nästa hörn, **1 fm vardera i nästa 19 st. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till, 1 fm vardera i nästa 15 st. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 7:
Med garn B. 3 lm (= 1 st), 1st vardera i nästa 4 fm, *(2 st, 2 lm, 2 st) i mittersta fm i hörnet, ** 1 st vardera i nästa 21 fm, repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till, 1 st vardera i nästa 16 fm. Slut med 1 sm i första st.
Varv 8:
1 lm, 1 fm i varje st och virka 5 fm om lmb i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Fäst trådarna.

Mormorsruta 8

Virkas runt.
4cl =
virka 1 dst men gör inte sista genomdragningen (2 öglor kvar på virknålen), gör ytterligare 3 dst på samma sätt (5 öglor kvar på virknålen), hämta garnet och dra igenom samtliga 5 öglor.
3cl =
som ovan men av 3 dst.
Grundvarv: Med garn A. 8 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
4 lm (=1dst), beg cl, *( 4 lm, cl om ringen) 7 ggr, 4 lm. Slut med 1 sm överst i 3cl.
Varv 2:
Med garn B. Börja i valfri lmb. 3 lm (= 1 st), 3 st i samma lmb, *4 st i nästa lmb, 6 lm (=hörn), **4 st i nästa lmb. Repetera från * 2 ggr och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 3:
3 lm (=1 st), 7 st, *(3 st, 3 lm, 3 st) om nästa lmb, ** 8 st. Repetera från * 2 ggr och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm I första st.
Varv 4:
Med garn C. Börja i valfri lmb. 3 lm (=1 st), (1 st, 3 lm, 2 st) i samma lmb, *14 st, **(2 st, 3 lm, 2 st) i nästa lmb. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 5:
Med garn D. Börja i valfri lmb. 3 lm (=1 st), (1 st, 3 lm, 2 st) om samma lmb, *18 st, **(2 st, 3 lm, 2 st) om nästa lmb. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 6:
Med garn E. 1 lm, 1 fm i varje st och virka (2 fm, 1 lm, 2 fm) om varje lmb. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 7:
1 lm, 1 fm i varje fm och virka 3 fm om lm i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Fäst alla trådar.

virkade mormorsrutor, gula

Mormorsrutor, vänster 9 och höger 10

Mormorsruta 9

Virkas runt.
Grundvarv:
Med garn A. 6lm, slut till en ring med 1sm.
Varv 1:
3lm (=1st), 2st om ringen, 3lm, (3st om ringen, 3lm) 3 ggr. Slut med 1sm i första st.
Varv 2:
Med garn B. Börja i valfri lmb. 3lm (=1st), (2st, 3lm, 3st) i samma lmb (=hörn), *1lm, (3st, 3lm, 3st) i nästa lmb. Repetera från * 2 ggr till. Slut med 1sm i första st.
Varv 3:
Med garn C. Börja i valfri lm längs sidan. 1lm, 1fm i samma lm, 1fm i varje st och lm varvet runt, och virka 5fm i varje hörn. Slut med 1sm i första fm.
Varv 4:
4lm (=1st, 1lm), hoppa över 1fm, (1st, 1lm, hoppa över 1fm) 2 ggr, *(1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st) i nästa fm (=hörn), 1lm, hoppa över 1fm, **(1st, 1lm, hoppa över 1fm) 5 ggr. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till, (1st, 1lm, hoppa över 1fm) 2 ggr. Slut med 1sm i första st.
Varv 5:
Med garn D. Börja i valfri st längs sidan. 1lm, 1fm i samma st, 1fm i varje st och lm varvet runt, och virka 3fm i mittersta st i varje hörn. Slut med 1sm i första fm.
Varv 6:
4lm (=1st, 1lm), hoppa över 1fm, (1st i nästa fm, 1lm, hoppa över 1fm) 3 ggr, 1st i nästa fm, 1lm, *(1st, 1lm, 1st, 1lm, 1st) i nästa fm (=hörn), 1lm, **(1st i nästa fm, 1lm, hoppa över 1fm) 8 ggr, 1st i nästa fm, 1lm. Repetera från * 2 ggr till och från *-** 1 gg till, (1st i nästa fm, 1lm, hoppa över 1fm) 4 ggr. Slut med 1sm i första st.
Varv 7:
1lm, 1fm i samma st, 1fm i varje st och lm varvet runt, och virka 3fm i mittersta st i varje hörn. Slut med 1sm i första fm.
Varv 8:
Med garn B. Börja i valfri fm längs sidan. 1lm, 1fm i samma fm, 1fm i varje fm varvet runt, och virka 3fm i mittersta fm i varje hörn. Slut med 1sm i första fm.
Varv 9:
Med garn A. Upprepa varv 8.
Varv 10:
Med garn C. 1lm, 1fm i samma fm, 1fm i varje fm varvet runt, och virka 2fm i mittersta fm i varje hörn.
Fäst alla trådar.

Mormorsruta 10

Virkas runt.
Grundvarv:
Med garn A. 4lm, slut till en ring med 1sm.
Varv 1:
3lm (=1st), 2st om ringen, 2lm, (3st om ringen, 2lm) 3 ggr. Slut med 1sm i första st.
Varv 2:
Med garn B. Börja i valfri lmb. 1lm (1fm, 3lm, 1fm) om samma lmb, 3lm, *(1fm, 3lm, 1fm) om nästa lmb, 3lm. Repetera från * 2 ggr till. Slut med 1sm i första fm (4 hörn virkade).
Varv 3:
Med garn C. Börja i lmb i valfritt hörn. 3lm (=1st), (2st, 3lm, 3st) om samma lmb, 1lm, 3st om nästa lmb, 1lm, *(3st, 3lm, 3st) om lmb i nästa hörn, 1lm, 3st i nästa lmb, 1lm. Repetera från * 2 ggr till. Slut med 1sm i första st.
Varv 4:
Med garn B. Börja i lmb i valfritt hörn. 1lm (1fm, 3lm, 1fm) om samma lmb, 3lm, (1fm i nästa lm, 3lm) 2 ggr, *(1fm, 3lm, 1fm) om lmb  i nästa hörn, 3lm, (1fm i nästa lm, 3lm) 2 ggr. Repetera från * 2 ggr till. Slut med 1sm i första fm.
Fortsätt på samma sätt som varv 3 och 4, och virka 2 stolpgrupper mer längs varje sida (v. 5 och 7), och virka 2 lmb mer längs varje sida (v. 6 och 8).
Varv 5:
Med garn D
Varv 6:
Med garn B
Varv 7:
Med garn E
Varv 8:
Med garn B
Varv 9:
Med garn B. 1lm, 1fm i samma maska, virka 1fm i varje fm och 3fm om varje lmb längs sidorna, och virka 5fm om lmb i varje hörn. Slut med 1sm i första fm.
Fäst alla trådar.

mormorsrutor

Mormorsrutor, vänster 11 och höger 12

Mormorsruta 11

Virkas fram och tillbaka.
Med garn A. Virka 30 lm.
Grundvarv:
(rätsida) 1 fm i andra maskan från virknålen, 1 fm i varje m (29 fm), vänd.
Varv 1:
1lm, 1 fm i varje fm. Vänd.
Varv 2, 3, 4 och 5:
Repetera varv 1. Vänd.
Varv 6:
Med garn B. 1 lm, 1 fm vardera i nästa två fm, *hoppa över 1 fm, 1 fm i nästa fm*, repetera från * fram till de sista 3 maskorna, 1 lm, hoppa över 1 fm, 1 lm  vardera i nästa 2 fm. Vänd.
Varv 7:
1 lm, 1 fm i varje fm och lm. Vänd.
Repetera varv 6 och 7 önskat antal ggr och byt till önskad färg vartannat varv.
Nästa varv:
Med garn A. Repetera varv 1 3 ggr.
Fäst alla trådar.

Mormorsruta 12

Virkas fram och tillbaka.
Grundvarv:
Med garn A. Virka 29 lm.
Varv 1:
Gå ner i andra maskan från virknålen och virka 1 fm i varje lm enligt mönster (28 fm). Vänd.
Varv 2 och alla följande varv:
Virka 1 fm i varje fm enligt mönster.
Fäst alla trådar.

virkade mormorsrutor

Mormorsrutor, vänster 13 och höger 14

Mormorsruta 13

Virkas runt.
Grundvarv:
8 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
3 lm (=1 st), 2 st om ringen, 5 lm, *3 st om ringen, 5 lm* 3 ggr. Slut med 1 sm i första st.
Varv 2:
Smygvirka gm st fram till lmb (luftmask-bågen), 3 st (=1 st), (2 st, 5 lm, 3 st) i samma lmb, *3 lm, (3 st, 5 lm, 3 st) i nästa lmb. Repetera från * 2 ggr, 3 lm, slut med 1 sm i första st.
Varv 3:
3 lm (=1 st), 1 st vardera i nästa 2 st, *(3 st, 5 lm, 3 st) i nästa lmb, 1 st vardera i nästa 3 st, 3 lm, 1 fm i nästa lmb, 3 lm, ** 1 st vardera i nästa 3 st. Repetera från * 2ggr och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 4:
Smygvirka gm nästa 3 st, 3 lm (=1 st), 1 st vardera i nästa 2 st, *(3 st, 5 lm, 3 st) i nästa lmb, 1 st vardera i nästa 3 st, 3 lm, (1 fm i nästa lmb, 3 st) 2ggr, **hoppa över 3 st, 1 st vardera i nästa 3 st. Repetera från * 2 ggr och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 5:
3 lm (=1 st), 1 st vardera i nästa 2 st, 2 lm, hoppa över 3 st, *(3 st, 5 lm, 3 st) i nästa lmb, 2 lm, hoppa över 3 st, 1 st vardera i nästa 3 st, (2 st i nästa lmb, 1 lm) 2 ggr, 2 st i nästa lmb, **1 st vardera i nästa 3 st, 2 lm. Repetera från * 2 ggr och från *-** 1 gg till. Slut med 1 sm i första st.
Varv 6:
1 lm, 1 fm i varje st och varje lm, virka 3 fm i mittmaskan i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Fäst tråden.

Mormorsruta 14

Virkas runt.
Grundvarv:
Med garn A. Virka 8 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
3 lm (=1 st), 15 st om ringen, slut med 1 sm i första st.
Varv 2:
Med garn B. 5 lm (=1 st, 2 lm), (1 st, 2 lm) 15 ggr. Slut med 1 sm i första st.
Varv 3:
Med garn C. Börja i valfri lm-båge. 3 lm (=1 st) , 2 st i samma lm-båge, 1 lm, *(3 st, 1 lm) om nästa lm-båge. Repetera  från * till slutet av varvet. Slut med 1 sm i första st.
Varv 4:
Med garn D. Börja i valfri lm-båge. *(3 lm, 1 fm i nästa lm-båge) 3 ggr, 6 lm (=hörn), 1 fm i nästa lm-båge. Repetera från * till slutet av varvet. Slut med 1 sm i första m.
Varv 5:
3 lm (=1 st), 2 st om första lm-bågen, 3 st i vardera i de nästa 2 lm-bågarna, *(5 st, 2 lm, 5 st) i varje hörn och 3 st i varje lm-båge. Repetera från * till slutet av varvet, slut med 1 sm i första st.
Varv 6:
Med garn E. Börja i valfri st längs långsidan, 3 lm (= 1 st), 1 st i varje st och virka (1 st, 1 dst, 1 st) om lm-bågen i varje hörn. Slut med 1 sm i första st.
Varv 7:
Med garn A. Börja i valfri st längs långsidan, 1lm, 1 fm i varje st och virka (1 fm, 1 lm, 1 fm) i varje dst. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 8:
Med garn B. 1 lm, 1 fm i varje fm och virka 3 fm i lm i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Fäst alla trådar.

 

virkade mormorsrutor

Mormorsrutor, vänster 15 och höger 16

Mormorsruta 15

Att virka bakom föregående varv kan tyckas märkligt, men med djärvhet och mod så vänder man helt enkelt rutan upp och ned så att man får avigsidan mot sig och fortsätter där. Sedan är det bara att vända tillbaka när nästa varv börjar. Och så vidare, och så vidare. Mycket nöje!

*-* repetera mellan. * repetera från

Grundvarv: Virka 8 lm med garn A, slut till en ring med en sm.
Varv 1:
6 lm (räknas som 1st + 3 lm), (1 st om ringen, 3 lm) 7 ggr. Avsluta med sm i tredje lm (första st). (=8 st).  Klipp av garn A.
Varv 2:
Med garn B. Börja i valfri 3lm-båge. (1 fm, 2 lm, 3 st, 2 lm, 1 fm) om samma båge) *(1 fm, 2 lm, 3 st, 2 lm, 1 fm) om nästa lm-båge* 7ggr.  Obs! slut ej med sm. (=8 blomblad)
Varv 3:
* 5 lm, virka nu bakom föreg. varvs blomblad, hoppa över ett blad, 1 fm i nästa st från föreg. varv. Repetera från * till slutet av varvet.  Slut ej med sm. (=8 lm-bågar)
Varv 4:
*(1 fm, 2 lm, 5 st, 2 lm, 2 fm) om nästa lm-båge* till slutet av varvet. Slut ej med sm. (=8 blomblad)
Varv 5:
*7 lm. Virka nu bakom blombladen, hoppa över ett blad, 1 fm i nästa fm från varv 3. Repetera från * till slutet av varvet. Slut ej med sm. (=8 lm-bågar)
Varv 6:
*(1 fm, 2 lm, 7 st, 2 lm, 1 fm) om nästa lm-båge. Repetera fråm * till slutet av varvet, avsluta med 1 sm i första fm. (=8 blomblad). Klipp av garn B.Varv 7: Med garn C. Virka nu bakom blombladen. Börja i valfri fm från varv 5. 3 lm (räknas som 1 st), 2 st i samma m, 3 lm. *(3st, 3lm, 3st) i nästa fm (=hörnet), 3 lm **3 st i nästa fm, 3 lm**. Repetera från * 2 ggr och från * till ** en gång till. Avsluta med 1sm i första st.
Varv 8:
3 lm (räknas som 1st), 1 st i varje st och 3  st om varje lm-båge samt (2 st, 3 lm, 2 st om varje lm-båge i varje hörn. Avsluta med 1 sm i första st.
Varv 9:
3 lm (räknas som 1 st), 1 st i varje st, samt (2 st, 3 lm, 2 st) om varje lm-båge i varje hörn varvet runt. Avsluta med 1 sm i första st.
Varv 10:
1 lm, 1 fm i varje st, samt (2 fm, 1 lm, 2 fm) om varje lm-båge i varje hörn. Avsluta med 1 sm i första fm. Klipp av garn C.
Varv 11:
Med garn B. 1 fm i varje fm, samt 3 fm om varje lm i varje hörn. Avsluta med 1 sm i första fm.

Mormorsruta 16

*-*  repetera mellan, * repetera från

Grundvarv: Med garn A. Virka 6 lm, slut till en ring med en sm i första lm.

Varv 1: 3 lm (=1st), 2 st om ringen, 3 lm, *(3 st om ringen, 3 lm)* 3 ggr. Slut med en lm i första st.Varv 2: Med garn B. Börja i valfri lm-båge. 3 lm (=1st), (2 st, 3 lm, 3 st) om samma båge = hörn, *1lm (3 st, 3 lm, 3 st) i nästa lm-båge* 3 ggr, 1lm, slut med 1 sm i första st.

Varv 3: Med garn C. Börja i valfritt hörn. 3 lm (=1st),( 2 st, 3 lm, 3 st) om samma lm-båge. *1 lm, 3 st om nästa lm, 1lm (3 st, 3 lm, 3 st) i nästa hörn. Repetera från * till slutet av varvet, 1lm, slut med 1 sm i första st.
Varv 4:
Med garn D. Börja i valfritt hörn. 3 lm (=1st), (2 st, 3 lm, 3 st) i samma hörn.*(1 lm, 3 st om varje lm-båge) längs rutans kant, 1lm, (3 st, 3 lm, 3 st) i nästa hörn. Repetera från * till slutet av varvet, 1lm. Slut med 1sm i första st.
Varv 5:
Med garn E. Börja i valfritt hörn. 3 lm(=1st), (2 st, 3 lm, 3 st) i samma hörn, *(1lm, 3 st om varje lm-båge) längs rutans kant, 1lm, (3 st, 3 lm,3 st) i nästa hörn. Repetera från * till slutet av varvet, 1lm. Slut med 1sm i första st.
Varv 6:
1lm, virka 1 fm i varje st samt 1fm om varje lm. I varje hörn virkas 5 fm om lm-bågen. Slut med 1sm i första fm.
Varv 7:
1lm, virka 1 fm i varje fm samt 3 fm i mittmaskan i varje hörn. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 8:
Med garn D. 1lm, virka 1fm i varje fm samt 3 fm i mittmaskan i varje hörn. Slut med 1sm i första fm.
Varv 9:
Med garn C. Repetera varv 8.
Fäst trådarna. Blocka om du vill.

virkbeskrivningar till mormorsrutor

“Boxed square” raden längs ner, 5:e från vänster.

Mormorsruta 17

Virkas runt.

Grundvarv: Med garn A. 4 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1:
1 lm, 12 fm om ringen, slut med 1 sm i första fm.
Varv 2:
1 lm, 1 fm i första fm, *3 fm i nästa fm, 1 fm vardera i nästa 2 fm. Repetera från * till slutet av varvet, avsluta sista rep. med 1fm. Slut med 1 sm i första fm (=4 hörn).
Varv 3:
1 lm, 1 fm vardera i nästa 2 fm, * 3 fm i nästa fm, 1 fm vardera i nästa 4 fm. Repetera från * till slutet av varvet, avsluta sista rep.  med 2 fm. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 4:
1 lm, 1 fm vardera i nästa 3 fm, * 3 fm i nästa fm, 1 fm vardera i nästa 6 fm. Repetera från * till slutet av varvet, avsluta sista rep. med 3 fm. Slut med 1 sm i första fm.
Varv 5-10:
Fortsätt virka enl. ovan, med 2 fm mer längs långsidorna varje varv.
Varv 11-12:
Med garn B. Fortsätt virka enl. ovan.
Varv 13-16:
Med garn C. Fortsätt virka enl. ovan (28 fm längs varje sida).
Fäst alla trådar.

Här hittar du tips och mönster till fler mormorsrutor

♥ Virkbeskrivning: Virka Erica Laurells mormorsruta
♥ Steg för steg: Mormorsrutor, så virkar du dem
♥ 
Foga ihop mormorsrutor: ”join on the go
♥ 
Foga ihop mormorsrutor: Sy eller virka ihop mormorsrutor