En stickbeskrivning kan för den oinvigde till en början te sig som rena grekiskan; här ska vi på ett någorlunda kortfattat sätt försöka förklara de olika termer och uttryck som används, samt gå igenom en beskrivning steg för steg.

» Storlekar
» Material
» Masktäthet
» Innan själva beskrivningen börjar
» Mönster och diagram
» Beskrivning, termer, uttryck
» Montering/avslutning
» Rundstickning


Storlekar


En beskrivning börjar oftast med de storlekar som plagget kan stickas i; ibland använder man sig av generella storlekar – till exempel XS (S) M (L). Då anges storlekarna i stigande ordning, och eventuellt med följande (oftast varannan) inom parentes för att man lättare ska kunna följa sin storlek i beskrivningen. Ibland använder man istället specifika mått, oftast bystvidd som då anges i centimeter/tum.

Vad gäller mått måste man då kontrollera om det är kroppsmått eller om beskrivningen anger plaggets färdiga mått. Är det plaggets mått så anges förutom bystvidd också längden, ibland vidden nertill och andra mått på det färdiga plagget – det kan skilja sig från beskrivning till beskrivning.

Har man tur så finns det också en måttskiss på plagget där måtten är utritade; ärmlängd, axelbredd, bystvidd osv. Mät byst- och stussvidd och utgå från det när du väljer vilken storlek du ska sticka. Tänk på hur du vill att plagget ska sitta – löst, tight, långt eller kort.

Måttskiss

Storlekar

» Tillbaka

Material


Här står vad man behöver för att sticka plagget – vilka stickor som ska användas, vilket garn och hur mycket av garnet och eventuellt om det behövs stickmarkörer, virknål och dylikt. När du köper garnet, så se till att alla nystan är från samma färgbad så slipper du råka ut för att helt oavsiktligt få ett randigt istället för enfärgat plagg.

På garnbanderollen står olika siffror som anger färg, färgbad och masktäthet /stickstorlek.

Material: garnlabel1. Tvättråd: Här står hur du tvättar garnet; om det tål att strykas, tumlas osv.
2. Masktäthet: Masktätheten beräknas på 10×10 cm eller på 4 inches; antal maskor x antal varv. Masktätheten som anges är vid stickning med rekommenderad stickstorlek. Ibland anges endast antal maskor per 10 cm.
3. Stickstorlek: Det här är rekommenderad stickstorlek; vilka stickor du sen använder är naturligtvis valfritt. Vill du hålla den masktäthet som anges pröva först med de stickor som står, och sen ser du om du eventuellt behöver gå upp eller ner i sticknummer.
4. Här står vilken fiber garnet är tillverkad av; merinoull, alpaca, bomull etc.
5. Antal meter per nystan/gram. Kan också anges i yards.
6. Färg, färgnummer.
7. Färgbad. Även om alla nystan har samma färg så kan de skilja sig ganska mycket åt om färgbadet inte är detsamma; försök köpa alla nystan samtidigt och kolla en extra gång att de är från samma färgbad.

» Tillbaka

Masktäthet


Masktätheten anger hur många maskor det går på 10 x10 cm.
Om din stickfasthet skiljer sig från den angivna så kommer plagget antingen att bli för stort eller för litet. Hur tråkigt det än är så sticka en provlapp för att kontrollera att du håller rätt masktäthet – om det är för få maskor, gå upp i stickstorlek, för många maskor – gå ner.

Följa en stickbeskrivning: masktäthet .
» Tillbaka

Innan själva beskrivningen börjar


Innan själva beskrivningen börjar så står oftast en rad förkortningar och diverse instruktioner – till exempel hur knapphålen ska stickas, eventuellt hur minskningar/ökningar görs och specifika förkortningar som används i beskrivningen.

I vårt exempel på en kofta så ges här också instruktioner på var och när knapphålen stickas – ”det avm. (avmaskas) för knapphål på höger framkant vid 10, 16, 22, 28 och 35 cm.”

Här anges också vilket sticksätt som används (i vårt fall slätstickning). Skall plagget bitvis stickas i ett enklare mönster, till exempel resårstickning i nederkanten är det oftast här som det anges – ”resår: 2 rm, 2 am”. Då står oftast inte detta utskrivet i själva beskrivningen utan snarare som ” lägg upp 98 m. Sticka resår i 5 cm.”

» Tillbaka

Mönster och diagram


Är det ett spets – eller annat mönsterstickat plagg så används även ett eller flera diagram som visar hur man stickar. Mönstret/diagrammet anges som M1 (mönster 1) eller A.

Om det är flera olika spetsmönster/motiv i samma plagg så finns också beskrivning på dessa – M2 (B), M3 (C) osv. ”Nu stickas M1 i 20 cm, därefter M2 i 5 cm” – de följande 20 cm skall alltså stickas enligt det spetsmönster som visas i diagram 1, och de nästa 5 enligt mönster 2.

Vid flerfärgsstickning (fair isle, intarsia m.m) ser diagrammet ut ungefär på samma sätt, oftast i färg eller med symboler som visar vilken färg som skall användas.

Mönster och diagram: Flerfärgsstickning

Diagrammen läses nedifrån och upp, från höger till vänster. En ruta i diagrammet = 1 maska. Den första maskan är alltså rutan längst ner i högra hörnet. Diagrammen visar inte hela det färdiga mönstret utan en mönsterrapport som man sedan stickar x antal upprepningar av.

Varv 1 i M1 stickas således från höger till vänster och när mönsterrapporten är slut fortsätter man med att sticka samma sak om igen till slutet av varvet. Nästa varv i stickningen/diagrammet börjar sedan näst längst ner till höger. I spetsstickning eller vid t ex tumkilar finns en liten symbol i varje ruta som visar hur just den maskan skall stickas – omslag, öka 1 m, öhpt m.m. Vad symbolerna står för är angivet i beskrivningen, kan variera något.

» Tillbaka

Beskrivning, termer, uttryck


Nu börjar själva beskrivningen
Om plagget inte stickas runt på rundsticka (vilket i sådant fall skrivs – ”koftan stickas runt på rundsticka”) börjar man med bakstycket. ”Bakstycket stickas fram och tillbaka.

Lägg upp 98 (102) 106 (110) maskor på sticka nr 5. Sticka resår i 5 cm.”  Då gör vi så.

Det kan också stå …”i 14 varv”. Då får man hålla reda på varven. ”Sedan stickas det slätstickning”, vilket man då gör.  Nu får man helt enkelt följa beskrivningen steg för steg.[spacer size=”5″]

Upprepningar
I stickbeskrivningar lägger man in asterisker (*) för att tala om vad det är som ska upprepas.

Ex: ”*1rm, 1 am* Upprepa från *-* 8 ggr.”
Det innebär att man stickar 1 rät maska, 1 avig maska, dvs det som står mellan asteriskerna, och gör det 8 gånger till.

Det kan också stå …”upprepa från *-* varvet ut.” Då stickas 1rm, 1am hela varvet.

Om det istället står så här – ”varv 1: rätt. Varv 2: avigt. Upprepa varv 1-2” stickar man ett rätt varv, ett avigt och gör sedan om samma sak igen.[spacer size=”5″]

Termen ”samtidigt”
stöter man på allt som oftast;  ”… fortsätt med slätstickning i ytterligare 30cm, samtidigt minskas 1m i var sida var 5:e cm totalt 4 (4) 5 (5) gånger = 90 (94) 96 (100) m.”

Det innebär att man stickar vidare enl. vad som står (slätstickning) i 30 cm till och under tiden minskar 1 m i varje sida av stycket var 5:e cm tills dessa 30 cm är avklarade. Om man börjar med 98 m (strl S), har man till sist 90 m kvar på stickan när alla minskningar är gjorda.

Här är sättet att minska på inte beskrivet, så då väljer man själv vilken metod man vill använda sig av. Det kan också stå exakt hur ökningen/minskningen ska göras – ”minska 1 m genom att sticka ihop 2 m genom bakre maskbågarna” .

Avmaskning
Nästa steg är att avmaska – ”när arbetet mäter 55 cm avmaskas för ärmhål i varje sida i början av varvet så här: 3 m 1 gång, 2 m 1-(2)-5-(7) ggr och 1 m 0-(1)-2-(2) ggr.”

Alltså 3 m 1 gång (första avm. varvet) för alla storlekarna, sedan, på de följande varven 2 m 1 gång för XS, 2 ggr för S, 5 ggr för M och 7 ggr för L och till slut 1 maska ingen gång för XS, 1 gång för S osv.

Halsringning
När man maskar av för halsringning kommer nästa utmaning – ”när arbetet mäter 55 cm maskas de mittersta 28 (30) 33 (36) m av och var sida stickas färdig för sig”.

Efter att man maskat av är det inte så konstigt längre; eftersom garnet helt naturligt befinner sig i slutet av varvet så stickas den axeln klar först och den andra axelns maskor lämnas helt enkelt kvar på stickan. Sedan tar man en ny garnända och fortsätter sticka den andra axeln.

Det kan också stå så här: ”sätt de mittersta 28 (30) 33 (36) maskorna på en tråd”. För då över dessa maskor på en lös garnände och knyt ihop tråden så att maskorna sitter kvar. Detta görs för att enkelt kunna plocka upp dem igen när halskanten så småningom ska stickas.

Framstycke
Nu stickas ett framstycke. Termerna som används är desamma som för bakstycket. När det andra framstycket så skall stickas möts man av detta: ”Höger framstycke. Stickas som vänster framstycke, men spegelvänt, samtidigt som det avmaskas för knapphål i höger framkant.” Spegelvänt innebär att ökningar/minskningar/avmaskningar och så vidare görs likadant och på samma sätt som på vänster framstycke men i motsatt sida.

Glöm inte knapphålen! Det är lätt hänt. Sticka på enligt beskrivningen och när arbetet mäter 10 cm görs första knapphålet. Sticka vidare och gör nästa vid 16 cm och fortsätt tills alla är gjorda.

Ärmar
Här skall oftast göras en hel del ökningar i varje sida eftersom de börjar vid handleden och blir bredare och bredare (om plagget är långärmat).

Ärmkullen
Ärmkullen är den översta delen av ärmen som sedan skall monteras ihop med fram/bakstycke. Här görs en mängd avmaskningar i var sida. Dessa avmaskningar står oftast utskrivna på samma sätt som för ärmhål.

» Tillbaka

Montering/avslutning


Följa en stickbeskrivning: montering

Nu skall plagget monteras/sättas ihop.
Sätt ihop delarna i den ordning som anges, och på det sätt som föreslås – det kan göras antingen genom att sy, virka eller sticka ihop delarna. Oftast står dock inte vilken slags söm som skall användas. Efter detta skall ytterligare montering kanske göras; halskanten skall stickas, ev. framkanter och ärmavslut.

”Plocka upp 70-(75)-80-(85) maskor runt halsen och sticka 4 varv rätstickning”.

Om du har lämnat maskor från bakstycket på en lös tråd ingår dessa i det antal maskor som skall plockas upp, annars plockas samtliga upp från halskanten. Med nytt garn hämtar man då upp dessa maskor i det yttersta/sista varvet och stickar fyra räta varv innan man maskar av och till slut fäster tråden, likaså vad gäller framkanter (mer om sömmar, kanter och montering hittar du här). Har plagget knapphål skall knappar sys i, snoddar, tofsar och dylikt göras. Slutligen skall plagget blötas och spännas ut/strykas lätt (att ”blocka”).

» Tillbaka

Rundstickning


Ovanstående text beskriver en kofta stickad fram och tillbaka; om det däremot är en tröja som skall stickas runt så kan mönstret se lite annorlunda ut, framför allt när man kommer till ärmar och halsringning.

Vad som kan ställa till problem är när man möter det här uttrycket: ”När arbetet mäter 55 cm delas arbetet och var del stickas färdig för sig”. Man delar alltså upp maskorna jämnt på fram- och bakstycke, och stickar fram och tillbaka istället för runt. Först stickas ena sidan klar och de andra maskorna lämnas på stickan.

Nu sker avmaskningar för ärmhål i var sida på samma sätt som för ett plagg som stickas platt, så även avmaskning för hals. När det är dags att sticka andra sidan tar man garnet och börjar sticka de maskor som lämnats på stickan.

Stickas tröjan utan avmaskning för ärmhål, dvs i ett ”rakt” stycke som en tub så är det först vid halsringningen det kan bli krångligt: ”När arb. mäter 55 cm avmaskas de mittersta 28 m. Sticka nu fram och tillbaka.” Här stickar man alltså vidare efter avmaskningen tills man kommer fram till det ställe man började maska av, vänder arbetet och stickar tillbaka. I det här exemplet avmaskas bara för hals på framstycket; om det däremot avmaskas både fram och bak så får man istället dela upp arbetet.

Även om alla stickbeskrivningar skiljer sig åt beroende på om det är en kofta, en halsduk eller en kjol, om det är ett engelskt mönster, mönster från olika designers och vad man nu kan tänka sig så används nästan alltid samma termer och förkortningar. De symboler man kan hitta i ett diagram kan däremot vara olika från mönster till mönster.

» Tillbaka