Här visar vi exempel på olika kanter och andra sätt att avsluta eller påbörja en stickning.

Några kanter stickas för sig och sys sedan på det färdiga arbetet, andra kan stickas i ett med arbetet, antingen i nederkant eller kanske som hals och ärmkant. Vi visar även två virkade avslutningar.

Tofskant

sticka en kant

Stickas separat och sys på det färdiga arbetet. På v 11 behövs en flät- eller hjälpsticka. Tänk på att bredden på den färdiga kanten inte motsvarar antalet upplagda maskor, då det görs en hel del minskningar. Det bästa är att sticka en liten provlapp och mäta, och sedan räkna ut hur många maskor som måste läggas upp för att tofskanten ska bli lika lång som den kant man har tänkt sig att sy fast den mot.

Linda runt 3 m: lyft över nästa 3 m på en flätsticka och håll bakom arbetet, linda garnet runt maskorna 2 ggr, sätt tillbaka m på vä sticka och sticka dem sedan rätt
Ett maskantal delbart med 13.
Varv 1 (räts): *2am, (1rm, 1am) 4 ggr, 1rm, 2am*
Varv 2: *2rm, (1am, 1rm) 4ggr, 1am, 1rm*
Varv 3: som v 1
Varv 4: som v 2
Varv 5: *2am, 1rm, 1am, 1 öhpt, 1rm, 2rm tills, 1am, 1rm, 2am*
Varv 6: *2rm, 1am, 1rm, 3am, 1rm, 1am, 2rm*
Varv 7: *2am, 1rm, 1am, lyft 2m, 1rm, dra de lyfta m över den stickade, 1am, 1rm, 2am*
Varv 8: *2rm, (1am, 1rm) 2 ggr, 1am, 2rm*
Varv 9: *2am, 1 öhpt, 1rm, 2rm tills, 2am*
Varv 10: *2rm, 3am, 2rm*
Varv 11: *2am, linda runt 3 m, 2am*
Varv 12: *2rm, 3am, 2rm*
Varv 13: *2am, lyft 2m, 1rm, dra de lyfta m över den stickade, 2am*
Varv 14: avigt

Bladkant

sticka bladkant

Stickas separat och sys på. Den här kanten stickas sidledes vilket gör det lätt att avpassa längden.

Öka 1 m – sticka 1rm i främre och bakre maskbågen.

Lägg upp 6 m.
Varv 1 (räts): 3rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 2rm
Varv 2: 6am, öka 1m, 1rm
Varv 3: 2rm, 1am, 2rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 3rm
Varv 4: 8am, öka 1m, 2rm
Varv 5: 2rm, 2am, 3rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 4rm
Varv 6: 10 am, öka 1m, 3rm
Varv 7: 2rm, 3am, 1 öhpt, 5rm, 2rm tills, 1rm
Varv 8: 8am, öka 1m, 1am, 3rm
Varv 9: 2rm, 1am, 1rm, 2am, 1 öhpt, 3rm, 2rm tills, 1rm
Varv 10: 6am, öka 1m, 1rm, 1am, 3rm
Varv 11: 2rm, 1am, 1rm, 3am, 1 öhpt, 1rm, 2rm tills, 1rm
Varv 12: 4am, öka 1m, 2rm, 1am, 3rm
Varv 13: 2rm, 1am, 1rm, 4am, 1 dub öhpt, 1rm
Varv 14: 2am tills, maska av 3 m, 1rm, 1am, 3rm
Upprepa v 1-14

Volangkant

sticka en volang kant

Den här kanten stickas i början av arbetet.

Lägg upp 4 gånger så många maskor som behövs för själva arbetet.

Varv 1(rätsidan): *2rm, lyft den första m över den andra*. Nu är halva maskantalet kvar.

Varv 2: *2am tills*. Maskantalet är nu det slutgiltiga.

Uddkant (picotkant)

struktur uddkant

Den här kanten stickas i början av arbetet och ger en lite stadigare kant eftersom den är dubbel. Den kan göras olika hög men antalet varv på insida och utsida skall alltid vara samma.

Lägg upp det antal maskor som behövs för arbetet. Observera att varv 1-8 inte ingår i det färdiga arbetets längd; vid stickning av till exempel en tröja mäts arbetet fr. o. m varv 9.

Insida
Varv 1, 3, 5 och 7: avigt
Varv 2, 4, 6 och 8: rätt
Varv 9: *1 omsl, 2am tills*. Vid ojämnt antal m avsluta sista upprepningen så här: 1 omsl, 2am tills, 1am.

Utsida
Varv 10, 12, 14 och 16: rätt
Varv 11, 13, 15 och 17: avigt
Varv 18 (rätsidan): man kan nu välja att fortsätta på två olika sätt;

Alternativ 1: vik in nederkanten vid hålvarvet och sticka fast den mot avigsidan av arbetet genom att sticka rm genom både nästa maska på stickan och motsvarande maska på nederkantens uppläggningsvarv.
Alternativ 2: fortsätt sticka och när arbetet är färdigt så viks nederkanten in och sys fast mot avigsidan av arbetet.

Virkad kant med fasta maskor, upptill på lappen

virka uddkant

Den här kanten är utmärkt om man vill ha en nästintill osynlig kant men ändå lite extra stadga.  Använder man ett garn i annan färg kan det också bli en fin detalj. Kanten virkas när arbetet är färdigstickat och monterat. Använd en virknål i lämplig storlek.

Varv 1:  gå ner med virknålen i första maskan längs kanten på arbetet, dra igenom garnet och virka en luftmaska. Gå ner i samma maska och virka en fast maska. Fortsätt nu och virka en fast maska i varje maska längs kanten. Klipp av garnet och fäst.

Virkad uddkant (picotkant), nedtill på lappen

virka uddkant

Virkas när arbetet är färdigstickat och monterat.

Varv 1: gå ner med virknålen i första maskan längs kanten på arbetet, dra igenom garnet och virka en luftmaska. Gå ner i samma maska och virka en fast maska. Nu virkas så här: *3 luftmaskor, gå ner i första luftmaskan och virka en smygmaska, virka 1 fast maska vardera i nästa 2 maskor längs kanten*

Avsluta sista upprepningen så att den matchar början på varvet, dock alltid med en fast maska; längs nederkanten på till exempel en tröja där kanten inte har någon början eller slut avslutas så att första och sista udden kommer på jämnt avstånd från varandra, vid en öppen kant (ex. längs en framkant) avslutas med en sista udd och 1 fast maska i samma maska.

One thought on “Avslutningar och kanter

Comments are closed.