Att sticka med förkortade varv (som även kallas kortvarv) är ett sätt att forma eller få volym i en stickning. Det innebär helt enkelt, som namnet antyder, att man bara stickar en del av ett varv innan man vänder. Förkortade varv kan användas bland annat när man formar axlar, kragar, hälen på en socka, inprovningar eller för att få en viss passform på ett plagg.

Vid till exempel avmaskning för axlar bildas vanligtvis en trappstegsformad kant när några maskor i taget avmaskas i början eller slutet på varje varv. Använder man sig i stället av förkortade varv avmaskas alla maskor på en gång, och man får en jämn, sluttande kant.

När man enbart stickar ett visst antal maskor av ett helt varv och sedan vänder, blir den delen av stickningen alltså ett eller flera varv längre än resten av arbetet; kortvarven bildar en horisontell ”kil”.

Nackdelen är att det vid vändningen kan bildas små hål i arbetet- detta kan man dock undvika genom att sticka med en så kallad vändmaska (wrap&turn). Nedan beskriver vi hur du gör detta samt visar några exempel på hur det kan se ut när man stickar kortvarv.

» Rätsida
» Avigsida
» Sneddad linje uppåt/höger
» Sneddad linje uppåt/vänster
» Förkortade varv över mitten

.

Vändmaska

Rätsida

Så här gör du en vändmaska på rätsidan.
.
.
Förkortade varv

1. Sticka så många maskor som som du tänkt dig innan vändningen ska ske. Lyft nästa maska avigt från vänster till höger sticka.
.

Förkortade varv

2. För nu garnet mellan stickorna till rätsidan av arbetet.
..

Förkortade varv

3. För tillbaka den lyfta maskan från höger till vänster sticka.
.

Förkortade varv

4. Vänd stickningen så att du har avigsidan mot dig..

.

Förkortade varv

5. För garnet mellan stickorna tillbaka till avigsidan. Garnet bildar nu en ögla runt vändmaskan..

.

Förkortade varv

6. Sticka nu aviga maskor på vanligt sätt tillbaka till slutet av varvet..

.

Förkortade varv

7. Vänd stickningen som vanligt för att börja sticka rätt, rätsidan är nu mot dig. På rätsidan ser nu vändmaskan ut så här; garnet ligger runt vändmaskan.

.

Förkortade varv

8. När du kommer fram till vändmaskan så för du höger sticka genom den lilla öglan, och genom maskan som om den ska stickas rätt. Sticka nu ihop dem rätt.

.
Förkortade varv .
9.
Vändmaskan är nu stickad.

Fortsätt sticka förbi vändmaskan fram till nästa vändning, och gör sen på samma sätt som ovan.

» Tillbaka

.

Avigsida

Så här stickar du en vändmaska på avigsidan.

.

Förkortade varv

1. Sticka aviga maskor fram till vändningen. Lyft nästa maska avigt från vänster till höger sticka.

.

Förkortade varv

2. För nu garnet mellan stickorna till baksidan av arbetet.

.

Förkortade varv

3. För tillbaka den lyfta maskan från höger till vänster sticka.

.
Förkortade varv

4. Vänd stickningen så att du har rätsidan mot dig.
.

Förkortade varv

5. För garnet mellan stickorna till avigsidan av arbetet. Garnet bildar en ögla runt vändmaskan. Sticka nu räta maskor tillbaka på vanligt sätt. Vänd och sticka det aviga varvet tills du kommer till vändmaskan.

.

Förkortade varv

6. Runt vändmaskan ligger garnet i en ögla.

.


7. För in höger sticka genom öglan.

.

Förkortade varv

8. Sätt öglan på vänster sticka framför maskan.

.

Förkortade varv

9. Sticka ihop öglan och maskan avigt.

.
Fortsätt nu sticka förbi vändmaskan fram till nästa vändning, och gör då på samma sätt som ovan.

» Tillbaka

.

Sneddad linje uppåt/höger

Förkortade varv
.

Här har vi lagt upp 25 maskor och börjat med vanlig slätstickning i 11 varv (maskantalen vi anger är inte absoluta utan skiljer sig naturligtvis åt från plagg till plagg, men tekniken är densamma).  Gör en vändmaska vid varje vändning – till exempel på varv 12: 5 rm, gör en vändmaska, sticka 5 am tillbaka. Nästa rätsidevarv stickar du vändmaskan tillsammans med öglan och fortsätter fram till nästa vändning, som sker efter 10 rm.

Varv 12 (rätsidan): sticka 5 rm, vänd, 5 am
Nästa räta varv: sticka 10 rm, vänd, 10 am
Nästa räta varv: sticka 15 rm, vänd, 15 am
Nästa räta varv: sticka 20 rm, vänd, 20 am
Nästa räta varv: 25 rm (nu är hela det ursprungliga varvet stickat), vänd, men nu på vanligt sätt utan vändmaska
Nästa varv: 25 am

 

» Tillbaka

.

Sneddad linje uppåt/vänster

Förkortade varv
.

Även här har vi lagt upp 25 m och börjat med att sticka 10 v slätstickning. På varje avigt varv stickar man ihop vändmaskan med öglan och fortsätter fram till nästa vändning.

Varv 11 (avigsidan): sticka 5 am, vänd, 5 rm
Nästa aviga varv: sticka 10 am, vänd, 10 rm
Nästa aviga varv: sticka 15 am, vänd, 15 rm
Nästa aviga varv: sticka 20 am, vänd, 20 rm
Nästa aviga varv: 25 am (hela varvet stickat). Vänd nu arbetet på vanligt sätt utan vändmaska.
Nästa varv: 25 rm

 

» Tillbaka

Förkortade varv över mitten

Förkortade varv
.
I nästa exempel är de förkortade varven istället stickade över de mittersta maskorna och skapar en rundad form. Så här kan man till exempel forma en krage. Vi har lagt upp 35 maskor och stickat 9 varv slätstickning. Vid varje vändning görs en vändmaska men nu stickas istället de räta vändmaskorna ihop med sina respektive öglor på varv 16 och de aviga vändmaskorna på varv 17.

Varv 10 (rätsidan): sticka 30 rm, vänd
Varv 11: 25 am, vänd
Varv 12: 20 rm, vänd
Varv 13: 15 am, vänd
Varv 14: 10 rm, vänd
Varv 15: 5 am, vänd
Varv 16: 20 rm (till slutet av varvet, vänd på vanligt sätt utan vändmaska)
Varv 17: 35 am

» Tillbaka