Våra instruktionsvideos är indelade i sju grupper

1. Grundmaskor

» Aviga maskor / Purl stitch
» Räta Maskor / Knit stitch
» Vriden rät maska / KFB

2. Lägga upp/maska av

» Avmaskning / Cast off
» Lägga upp med strumpstickor / CO knitting needle
» Lägga upp på 2 stickor / CO 2 needles
» Uppläggning kontinentalt / Cast on
» Ögla / Loop
» Ögleuppläggning / Cast on

3. Knapphål

» Knapphål litet / Buttonhole small
» Knapphål vertikalt / Buttonhole vertical

4. Sticka med fler färger

» Byta färg / Change of colour

5. Strukturer/mönster

» Fläta / Cable knitting

6. Tekniker

» Lyft maska / Slip stitch
» Släppa ett omslag / Slip yarnover

7. Ökningar/minskningar

» Minska 2 vridna räta maskor tillsammans / K2tog
» Minska 2 räta maskor tillsammans / K2tog
» Omslag / Yarn over
» Överhoptagning / SKP