Här visar vi några exempel på mönsterstrukturer där man använder sig av en del speciella tekniker och maskor. Inget av dem är dock särskilt komplicerat.

Mönster med vågrätt tappad maska

tappade maskor

Beroende på hur många varv garnet lindas kring stickan får man större resp. mindre ”hål”.  I vårt exempel har vi lindat garnet 2 ggr kring stickan.

Ha ett valfritt maskantal
Varv 1, 3, 5 och 7 (räts): rätt
Varv 2, 4, 6 och 8: avigt
Varv 9: sticka räta maskor, linda garnet 2 ggr runt höger sticka mellan varje maska (omslag)
Varv 10: avigt, släpp de extra omslagen utan att sticka dem
Upprepa v 1-10

Lodrätt tappad maska

tappade maskor vågrätt

Ett maskantal delbart 8 + 4 extra maskor

Grundvarv (räts): 1rm, *2am, 1rm, 1 omsl, 1rm, 2am, 2rm* och avsluta sista upprepningen med 2am, 1rm

Varv 1, 3 och 5 (avigs): 1am, *2rm, 2am, 2rm, 3am* och avsluta med 2rm, 1am
Varv 2 och 4: 1rm, *2am, 3rm, 2am, 2rm* och avsluta med 2am, 1rm
Varv 6: 1rm, *2am, 1rm, släpp nästa m från stickan och repa upp till omslaget 6 v under, 1rm, 2am, 1rm, 1 omsl, 1rm* och avsluta med 2am, 1rm
Varv 7, 9 och 11: 1am, *2rm, 3am, 2rm, 2am* och avsluta med 2rm, 1am
Varv 8 och 10: 1rm, *2am, 2rm, 2am, 3rm* och avsluta med 2am, 1rm
Varv 12: 1rm, *2am, 1rm, 1 omsl, 1rm, 2am, 1rm, släpp nästa maska från stickan och repa upp till omslaget 6 v under, 1rm* och avsluta med 2am, 1rm
Upprepa v 1-12

Tvåfärgat mönster med lyfta maskor

mönster tvåfärgat

Det här mönstret kan naturligtvis även stickas med bara en färg.
Ett maskantal delbart med 2

Lyft maskorna som om de skulle stickas avigt.
Varv 1 (avigs): med garn A, lyft 1 m, 1rm, * lyft 1 m med garnet framför arbetet, 1rm*
Varv 2: med garn A, rätt
Varv 3: med garn B, lyft 1 m, 1rm, *lyft 1 m med garnet framför arbetet, 1rm*
Varv 4: med garn B, rätt
Upprepa v 1-4

Zic-zac mönster

sticka struktur

Ett maskantal delbart med 13 + 2 extra maskor

Öka 1 m: lyft bågen mellan den stickade maskan och den första maskan på vänster sticka och sticka den vriden rät
Lodrät dubbel minskning (dub minskn): lyft 2 m tillsammans som om de skulle stickas räta, 1rm, dra de lyfta maskorna över den stickade maskan.

Varv 1 (räts): *2rm, öka 1 m, 4rm, 1 dub minskn, 4rm, öka 1 m*, och avsluta sista upprepningen med 2rm
Varv 2: avigt
Upprepa v 1-2

Bubblor – moucher

mouche

Ett maskantal delbart med 12 + 5 extra maskor

Bubbla: öka 1 m gm att sticka bågen mellan maskorna vriden rät, sticka 3rm i nästa maska gm omväxlande främre och bakre maskbågen, öka 1 m gm att sticka bågen mellan maskorna vriden rät, vänd, 5am, vänd, 5rm, vänd, 5am, vänd, 5rm, vänd, 5am, vänd, dra nu den 1:a m över den 2:a, den 5:e m över den 4:e (=3 m kvar i bubblan), lyft 2 m tillsammans som om de skulle stickas räta, 1rm, dra de lyfta maskorna över den stickade maskan.

Varv 1 och alla ojämna varv (avigs): avigt
Varv 2, 4, 8 och 10: rätt
Varv 6: 5rm, *bubbla, 11rm*
Varv 12: *11rm, bubbla*, och avsluta med 5rm
Upprepa v 1-12

Smockmönster

sticka smock

Ett maskantal delbart med 8 maskor + 2 extra maskor
Till mönstret behövs en flät- eller hjälpsticka.

Linda runt 5 m: lyft över nästa 5 m på en flätsticka och håll bakom arbetet, linda garnet runt maskorna 3 ggr, sätt tillbaka m på vä sticka och sticka dem sedan så här: 1rm, 3am, 1rm

Varv 1, 3 och 5 (räts): 3am, *1rm, 3am*
Varv 2, 4 och 6: 3rm, *1am, 3rm*
Varv 7: 3am, *linda runt 5 m, 3am*
Varv 8, 10, 12 och 14: som varv 2
Varv 9, 11 och 13: som varv 1
Varv 15: 3am, 1rm, 3am, *linda runt 5 m, 3am*, och avsluta sista upprepn. med 1rm, 3am
Varv 16: som varv 2
Upprepa v 1-16

Bikupemönster med korsade maskor

mönster struktur

Ett maskantal delbart med 4 + 2 extra m

Korsa 2rm höger (korsa höger): sticka 2:a m på vä. sticka rätt genom främre maskbågen, sticka sedan den 1:a m rätt genom främre maskbågen, släpp nu av båda m från vä. sticka
Korsa 2rm vänster (korsa vänster): sticka 2:a m på vä. sticka rätt genom bakre maskbågen, sticka sedan den 1:a m rätt genom bakre maskbågen, släpp nu båda m från vä. sticka

Varv 1 (räts): 1rm, *korsa höger, korsa vänster* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 2 och alla aviga varv: avigt
Varv 3 och 7: rätt
Varv 5: 1rm, *korsa vänster, korsa höger*, och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 8: som varv 2
Upprepa v 1-8

One thought on “Mönstermix

Comments are closed.