En fläta består av maskor som omväxlande byter plats med varandra för att skapa höger respektive vänstervridningar.Till sin hjälp behöver man en s.k. flätsticka, eller hjälpsticka, till exempel en strumpsticka. En fläta stickas oftast mot en bakgrund av avigvänd slätstickning. Stickskolan har tagit fram 6 olika mönsterbeskrivningar på flätor som vi visar lite längre ner på sidan.
[spacer size=”5″]

En fläta vrids åt höger eller vänster

För att få en vridning åt höger hålls flätstickan och dess maskor bakom arbetet, om flätan skall vridas åt vänster hålls flätstickan framför arbetet.  För att sticka till exempel en enkel fläta över 8 maskor vriden åt vänster gör man så här: sticka fram till flätans början, sätt de 4 första maskorna på en flätsticka och låt flätstickan hänga framför arbetet.

Sticka nästa 4 maskor från vänster sticka, sätt tillbaka flätstickans maskor på vänster sticka och sticka nu dessa. Huruvida man föredrar att sätta tillbaka flätstickans maskor på vänster sticka, eller att sticka dem direkt från flätstickan är en smaksak.

Antalet varv mellan flätvarven avgör hur kompakt eller ”utdragen” flätan blir

Antalet varv mellan flätvarven avgör hur kompakt eller ”utdragen” flätan blir; färre antal varv ger en tätare fläta, fler varv mellan vridningarna en mer utdragen fläta. I ett tjockare garn behöver man antagligen fler varv mellan vridningarna, i ett tunt garn kan man sticka färre varv.

Flätor drar ihop stickningen, så en provlapp stickad med en fläta kommer att vara avsevärt mindre än en provlapp i slätstickning i samma garn. Vill man lägga in flätor i arbetet måste man alltså öka antalet maskor för att plagget ska passa.

Behöver du hjälp att komma igång?

Stickskolan har gjort en instruktionsvideo som visar dig grunden att sticka en fläta – titta på den – den är bra och tydlig och visar momenten långsamt.

I beskrivningarna nedan är flätorna stickade mot en bakgrund avigvänd slätstickning och det är flätans bredd inklusive 2 maskor på var sida som anges, ex. ”bård med 12 maskor”, men för tydlighets skull är flätorna på våra bilder stickade med ett högre antal maskor på var sida än 2.

[spacer size=”35″]

Enkel fläta över fyra maskor

mönster fläta

Bård med 8 maskor

Fläta 4 maskor vänster: lyft över två m på flätstickan och håll den framför arbetet, 2rm, sticka flätstickans maskor räta

Varv 1 och 3 (räts): 2am, 4rm, 2am
Varv 2 och alla aviga varv: sticka rm på rm och am på am
Varv 5: 2am, fläta 4 m vänster, 2am
Varv 6: som varv 2
Upprepa v 1-6.

[spacer size=”10″]

O-X-O fläta

sticka en fläta

Bård med 12 maskor.

Fläta 4 m höger: lyft över 2 m på flätstickan och håll den bakom arbetet, 2rm, sticka flätstickans 2 m rätt.
Fläta 4 m vänster: lyft över 2 m på flätstickan och håll den framför arbetet, 2rm, sticka flätstickans 2 m rätt.

Varv 1 (rätsidan): 2am, 8rm, 2am
Varv 2 och alla aviga varv: sticka rm på rm och am på am
Varv 3: 2am, fläta 4 m höger, fläta 4 m vänster, 2am
Varv 5: som v 1
Varv 7: 2am, fläta 4 m vänster, fläta 4 m höger, 2am
Varv 9: som v 1
Varv 11: som v 7
Varv 13: som v 1
Varv 15: som v 3
Varv 16: som v 2
Upprepa v 1-16

[spacer size=”10″]

Tvistfläta

våg fläta

Bård med 13 maskor

Fläta 6 m höger: lyft över 3 m på flätstickan och håll den bakom arbetet, 3rm, sticka flätstickans maskor rätt
Fläta 6 m vänster: lyft över 3 m på flätstickan och håll den framför arbetet, 3rm, sticka flätstickans maskor rätt

Varv 1 (räts): 2am, 9rm, 2am
Varv 2 och alla aviga varv: sticka rm på rm och am på am
Varv 3: 2am, fläta 6 m vänster, 3rm, 2am
Varv 5: som v 1
Varv 7: 2am, 3rm, fläta 6 m höger, 2am
Varv 8: som v 2
Upprepa v 1-8

[spacer size=”10″]

Upphöjd fläta

stickad fläta som är upphöjd

En lite mer komplicerad fläta.
Bård med 24 maskor

Fläta 6 m höger: lyft över 3 m på flätstickan och håll den bakom arbetet, 3rm, sticka flätstickans maskor rätt
Fläta 6 m vänster: lyft över 3 m på flätstickan och håll den framför arbetet, 3rm, sticka flätstickans maskor rätt
Korsa 3rm över 2am höger: lyft över 2 m på flätstickan och håll den bakom arbetet, 3rm, sticka flätstickans maskor avigt
Korsa 3rm över 2am vänster: lyft över 3 m på flätstickan och håll den framför arbetet, 2am, sticka flätstickans maskor rätt

Varv 1 (räts): 2am, 3rm, 4am, 6rm, 4am, 3rm, 2am
Varv 2 och alla aviga varv: sticka rm på rm och am på am
Varv 3: 2am, 3rm, 4am, fläta 6 m vänster, 4am, 3rm, 2am
Varv 5: som v 1
Varv 7: 2am, korsa 3rm över 2am vänster, 2am, 6rm, 2am, korsa 3rm över 2am höger, 2am
Varv 9: 4am, korsa 3rm över 2am vänster, fläta 6 m vänster, korsa 3rm över 2am höger, 4am
Varv 11: 6am, (fläta 6 m höger) 2 ggr, 6am
Varv 13: 4am, korsa 3rm över 2am höger, fläta 6 m vänster, korsa 3rm över 2am vänster, 4am
Varv 15: 2am, korsa 3rm över 2am höger, 2am, 6rm, 2am, korsa 3rm över 2am vänster, 2am
Varv 16: som varv 2
Upprepa v 1-16

[spacer size=”10″]

Hästskofläta

hästsko fläta

Bård med 20 maskor

Fläta 8 m höger: lyft över 4 m på flätstickan och håll den bakom arbetet, 4rm, sticka flätstickans maskor räta
Fläta 8 maskor vänster: lyft över 4 m på flätstickan och håll den framför arbetet, 4rm, sticka flätstickans maskor räta

Varv 1 (räts): 2am, 16rm, 2am
Varv 2 och alla aviga varv: sticka rm på rm och am på am
Varv 3: som varv 1
Varv 5: 2am, fläta 8 m höger, fläta 8 m vänster, 2am
Varv 6: som varv 2
Upprepa v 1-6

[spacer size=”10″]

Vågfläta

sticka en tvist fläta

Till den här flätan behövs 2 flätstickor.
Bård över 13 maskor

Fläta över 9 maskor: lyft över 3 m på en flätsticka och håll den bakom arbetet, lyft över nästa 3 m på en annan flätsticka och håll den framför arbetet, 3rm, sticka den främre flätstickans maskor rätt, sticka sedan den bakre flätstickans maskor rätt.

Varv 1 (räts): 2am, 9rm, 2am
Varv 2-8: sticka rm på rm och am på am
Varv 9: 2am, fläta över 9 m, 2am
Varv 10-16: sticka rm på rm och am på am
Upprepa v 1-16

[spacer size=”20″]