Spetsstickning eller hålmönster som det också kallas, bildas av omslag och minskningar.

Ett spetsmönster består enkelt uttryckt av omslag, som också ger de typiska små hålen. Ibland kallas också spetsar för hålmönster. De omslag som görs – ett omslag är en ökning – motsvaras alltid av en minskning på ett annat ställe så att man behåller samma antal maskor.

Spetsar finns i en uppsjö olika varianter, från de lättaste som bara består av ett eller två varv som upprepas, till svårare där alla varv stickas olika. Generellt görs omslagen och minskningarna bara på rätsidevarven men det finns också mönster som går över avigvarvet.

Typ av garn har stor betydelse för den färdiga spetsen

Garnet har ofta stor betydelse för hur den färdiga spetsen ser ut; ett spetsmönster i ett tunt mohairgarn ser förmodligen annorlunda ut än samma spetsmönster stickat i ett tjockt ullgarn. Till de här bilderna och mönsterbeskrivningarna har vi använt oss av ett medelgrovt bomullsgarn.

Solfjäder

Ett maskantal delbart med 11.

Varv 1 (rätsidan): rätt
Varv 2: avigt
Varv 3: *(2am tills) 2 ggr, (1 omsl, 1rm) 3 ggr, 1 omsl, (2am tills) 2 ggr*
Varv 4: avigt
Upprepa v 1-4

Bladmönstrad spets

stickad spets, bladmonster

Ett maskantal delbart med 10 + 1 extra m

Varv 1 (rätsidan): 1rm *2rm, 2rm tills, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 1 öhpt, 3rm*
Varv 2 och alla aviga varv: avigt
Varv 3: 1rm, *1rm, 2rm tills, (1rm, 1 omsl) 2 ggr, 1rm, 1 öhpt, 2rm*
Varv 5: 1rm, *2rm tills, 2rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 1 rm*
Varv 7: 2rm tills, *3rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 3rm, 1 dub öhpt* och avsluta sista upprepningen med 1 öhpt
Varv 9: 1rm, *1 omsl, 1 öhpt, 5rm, 2rm tills, 1 omsl, 1rm*
Varv 11: 1rm, *1 omsl, 1rm, 1 öhpt, 3rm, 2rm tills, 1rm, 1 omsl, 1rm*
Varv 13: 1rm, *1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 1rm, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 1rm*
Varv 15: 1rm, *1 omsl, 3 rm, 1 dub öhpt, 3rm, 1 omsl, 1rm*
Varv 16: avigt
Upprepa v 1-16.

Spetsstickade romber

stickad spets, romber

Ett maskantal delbart med 8 + 1 extra m

Varv 1(rätsidan): 1rm, *1rm, 2rm tills, 1 omsl, 1rm, 1 omsl, 1 öhpt, 2rm*
Varv 2 och alla aviga varv: avigt
Varv 3: 1rm, *2rm tills, 1 omsl, 3rm, 1 omsl, 1 öhpt, 1rm*
Varv 5: 2rm tills, *1 omsl, 5 rm, 1 omsl, 1 dub öhpt* och avsluta sista upprepningen med 1 öhpt
Varv 7: 1rm, *1 omsl, 1 öhpt, 3rm, 2rm tills, 1 omsl, 1rm*
Varv 9: 1rm, *1rm, 1 omsl, 1 öhpt, 1rm, 2rm tills, 1 omsl, 2rm*
Varv 11: 1rm, *2rm, 1 omsl, 1 dub öhpt, 1 omsl, 3rm*
Varv 12: avigt
Upprepa v 1-12.

Vågrätt hålmönster

stickat spetsmönster

Ett maskantal delbart med 2.

Varv 1, 3, 5, 7 och 9 (rätsidan): rätt
Varv 2, 4, 6 och 8: avigt

Varv 10: rätt
Varv 11: *1 omsl, 2am tills*
Varv 12: rätt
Upprepa v 1-12.

Ihopflätad spets

spetsstickning

Ett maskantal delbart med 13 + 2 extra m

Varv 1 (rätsidan): 1rm, *2rm, 1 öhpt, 4rm, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 1rm, 1 omsl* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 2 och alla aviga varv: sticka rm på rm och am på am
Varv 3: 1rm, *1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 2rm, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 3rm* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 5: 1rm, *1rm, 1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 4rm* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 7: 1rm, *1 omsl, 1rm, 1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 4rm, 2rm tills, 2rm* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 9: 1rm, *3rm, 1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 2rm, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 1rm* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 11: 1rm, *4rm, 1 omsl, 2rm, 1 öhpt, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 1rm* och avsluta sista upprepningen med 1rm
Varv 12: avigt
Upprepa v 1-12.

Blomrankor

stickad spets blomranka

Observera att i det här mönstret varierar maskantalet från varv till varv.
Ett maskantal delbart med 8 + 2 extra maskor.
gm bm – sticka genom bakre maskbågarna

Varv 1(rätsidan): 1rm, *1 omsl, 1rm gm bm, 1 omsl, 1 öhpt, 5rm*, 1rm
Varv 2: 1am, *4am, 2am tills gm bm, 3am*, 1am
Varv 3: 1rm, *1 omsl, 1rm gm bm, 1 omsl, 2rm, 1 öhpt. 3rm*, 1rm
Varv 4: 1am, *2am, 2am tills gm bm, 5am*, 1am
Varv 5: 1rm, *1rm gm bm, 1 omsl, 4rm, 1 öhpt, 1rm, 1 omsl*, 1rm
Varv 6: 1am, *1am, 2am tills gm bm, 6am*, 1am
Varv 7: 1rm, *5rm, 2rm tills, 1 omsl, 1rm gm bm, 1 omsl*, 1rm
Varv 8: 1am, *3am, 2am tills, 4am*, 1am
Varv 9: 1rm, *3rm, 2rm tills, 2rm, 1 omsl, 1rm gm bm, 1 omsl*, 1rm
Varv 10: 1am, *5am, 2am tills, 2am*, 1am
Varv 11: 1rm, *1 omsl, 1rm, 2rm tills, 4rm, 1 omsl, 1rm gm bm*, 1rm
Varv 12: 1am, *6am, 2am tills, 1am*, 1am
Upprepa v 1-12.