Mått och nummer på stickor i millimeter och US range

Stickornas storlek mäts i diameter. En sticka som är 8 mm är alltså 8 mm i diameter. På alla garnetiketter anges det vilken storlek på stickor som rekommenderas till just det garnet. Du kan också påverka masktätheten genom att bland annat minska eller öka storleken på stickorna.

Sticksskolan: Mått på stickor

Det svenska måttsystemet är inte samma som det engelska/amerikanska, nedan har vi sammanställt en “översättningstabell”.

Millimeter RangeU.S. Range
2.25 mm1
2.75 mm2
3.25 mm3
3.5 mm4
3.74 mm5
4 mm6
4.5 mm7
5 mm8
5.5 mm9
6 mm10
6.5 mm10.5
8 mm11
9 mm13
10 mm15
12.7517
15 mm19
19 mm35
25 mm50