Stickordlista med förkortningar och förklaringar

Svensk-engelsk ordlista

Stickskolans ordlista över vanliga sticktermer är sorterad på svenska ord i alfabetiskt ordning.

Engelsk-svensk ordlista

I vissa browsers kan du också söka på engelska ord och sticktermer med hjälp av sökrutan. Den sorterar åt dig.

SvenskaEngelska

A

Akryl
Acrylic
Alla, allt, totaltAll, alltogether (altog)
Alternativ/alternera, växla mellanAlternate/ly (alt)
(am) avig maskapurl stitch (p st, p)
Avig maska genom bakre maskbågenpurl through back loop (ptbl)
2 am tills genom bakre maskbågarnapurl 2 together through back loop (p2tog tbl)
(2 am tills) sticka ihop 2 aviga maskorpurl 2 together (p2tog)
1 am från varvet underpurl 1 below (pb, p1b)
sticka avig maska/maskorpurl (p)
avigvänd slätstickning, dvs med aviga sidan utåtreverse stockinette stitch (rev St st)
(avm) Avmaska/avmaskningcast on (CO)
Avslutning, monteringfinishing, assembly
Antal, nummernumber (no)
(arb) Arbete/twork
(AS) Avigsida/nwrong side (WS)
Axelshoulder
Axelsömshoulder seam

B

(bakst) Bakstycke, ryggback
(bm) Bakre maskbågenback loop (bl)
(beskr, mönst)Beskrivning, mönsterpattern (patt)
Blockablock
Bomullcotton
(bfg) Bottenfärgmain colour (MC)
Bystmått/viddchest measurement
Bytchange
Bål, fram- och bakstyckebody
Bård, kantborder
Börja/nbegin/ning (beg)

C

(chpt) lodrät minskning av 2 m (RS): lyft 2m tills som om de skulle stickas räta, sticka 1rm, dra de lyfta m överdouble decrease (RS)/vertical double decrease (RS)/centered double decrease (cdd), sl2tog, k1, psso (sl2togpo)
(ca) Cirka, ungefärapproximately (approx)

D

Deladivide
Delbart medmultiple of (mult of)
Dra den lyfta maskan/orna överpass slipped stitch/es over (psso)
(dst) Dubbelstolpe UK: double treble (dtr)
(dst) Dubbelstolpe US: triple treble
(dub öhpt, dubbel överdragshoptagning) Lyft 1 maska, sticka 2 maskor tills., dra den lyfta maskan överslip 1 stitch, knit 2 together, pass slipped stitch over (SK2P)

E

Efterstygnbackstitch

F

(fm) Fast maskaUK: double crochet (dc)
(fm) Fast maskaUS: single crochet (sc)
Fleramultiple (mult)
Flätacable (cab)
(flätst, hjälpst, hjst) Flätsticka, hjälpstickacable needle (cn)
Form, formashape, shaping
Fortsätt/ningcontinue/ing (cont)
fortsätt sticka (enligt) mönsterestablished (est) ex: work in est pattern
Framkantfront edge
(framst) Framstyckefront piece
(främre mb) Främre maskbågenfront loop (fl)
Fåll, fållahem
(fg) Färgcolour (C, col)
Fäst, klipp avfasten off
Följandefollowing (foll)
Förkortade varv, kortvarvshort rows
Förstygnrunning stitch

G

(garnb) för garnet bakom arbetet, med garnet bakom arbetewith yarn to the back between needles, with yarn in back (wyib, yb, ybk, wiyb)
(garnf) för garnet framför arbetet, med garnet framför arbetetwith yarn to the front between needles, with yarn forward, with yarn in front (yf, yfwd, wyif)
Genomthrough
(g bm) Genom bakre maskbågenthrough back of loop (tbl)
(g fm) Genom främre maskbågenthrough front of loop (tfl)
Gångertimes

H

(hst) HalvstolpeUK: half treble crochet (htr)
(hst) HalvstolpeUS: half double crochet (hdc)
Halskantneckband
Halsringningneckline
Hoppa övermiss, skip (sk)
Hålmönstereyelet pattern
Härvaskein
Höfthip
Höger, högraright (R), right hand (RH)
Höger framstyckeright front
Höger sidaright hand side (RHS)
Höger stickaright hand needle (rn)

I

(tills) Ihop, tillsammanstogether (tog)
Inklusiveincluding (incl)
Instruktion, beskrivninginstruction (instr)
I-snoddI-cord

J

Jämn/teven

K

Kantedge
Kantmaskaedge stitch, selvedge stitch
Knappbutton
Knapphålbuttonhole (BH)
Korsa högerright cross (RC)
Korsa vänsterleft cross (LC)
Korsstygncross stitch
Kragecollar

L

(lm) luftmaskachain stitch (ch)
lyftslip
lyft en maskaslip 1 stitch (sl1)
lyft en maska som om den skulle stickas avigtslip 1 stitch purlwise (sl1 p-wise, sl1p)
lyft en maska som om den skulle stickas rätslip 1 stitch knitwise (sl1 k-wise, sl1k)
lyft/dra nästa maska överpass next stitch over (pnso)
lyft 1 m rätt, sedan 1 till rätt, för tillbaka dessa 2 m till vä sticka, sticka ihop dessa 2 m avigt gm bakre maskbågarnaSlip, slip, purl (ssp)
lyft 1m rätt, sedan 1 till rätt, för tillbaka dessa 2 m (nu vridna) till vä sticka, sticka båda m tills gm bakre mb slip, slip, knit (ssk)
lyft 1m rätt, lyft 1m rätt, lyft 1m rätt, för tillbaka m till vä sticka, sticka 3 m tills gm bakre mbSlip, slip, slip, knit (sssk)
lyft 2m tills, lyft 1m som om den skulle stickas rät, för tillbaka m till vä. sticka, sticka 3 am tills.double decrease (WS), sl2tog, sl1, sl1k-wise, sl 3 st back to LH needle, P3tog
löpöglaslip knot

M

markör, märktrådmarker
(m) maska, maskorstitch/es (st/s)
(mb) maskbåge, öglaloop (l)
maskhållarestitch holder
maskstygnduplicate stitch
masktäthetgauge, tension
Mellanbetween (bet)
mellanrumspace (sp)
(mfg) mönsterfärgcontrasting colour (CC)
(minsk) minska, minskningdecrease/ing (dec)
Mittmaskacenter stitch
Montering, avslutningassembly, finishing
mosstickningmoss stitch, seed stitch
motsattopposite (opp)
mudd, manschetcuff
Muschbobble
mäta, måttmeasure/ment
(mönst, beskr) mönster, beskrivningpattern (patt)
mönster/strukturstitch pattern
mönsterrapportpattern repeat

N

Nummer, antalnumber (no)
nystanball

O

ojämnt antalodd number
okyoke
(omsl) omslagyarn over (yo, yon)
(omsl) omslagyarn round needle (yrn)
omvändreversed

P

plocka upppick up (p u)
Provlappswatch

R

rand, ränderstripe/s
(rep)repetera, (uppr) uppreparepeat (rep)
resår, resårstickningrib/bing
(rm) rät maskaknit stitch (K,k)
1 rm, 1 amk1,p1
(2 rm tills) sticka 2rm tillsammansknit 2 together (k2tog)
2 rm tills genom bakre maskbågarnaknit 2 together through back loop (k2tog tbl)
1 rm i bakre maskbågenknit through back loop (ktbl)
1 rm i bakre maskbågenknit through back loop (ktbl)
1 rm från varvet underknit one below (kb, k1b)
(rätst) rätstickninggarter stitch (g st)
rundstickacircular needle
rundstickning, sticka runtknit in the round
rundstickning/(strumpstickning)circular knitting
rygg, bakstyckeback
(RS) rätsida

S

sidsömside seam
(slätst) slätstickningstockinette (stocking) stitch (St st)
(sm) smygmaska, virka smygmaska/maskorslip stitch (ss)
som vid aviga maskor, som om m skulle stickas avigpurl wise (p-wise)
som vid rätstickning, som om m skulle stickas rätknitwise (k-wise)
spegelvändmirrored
sticka en muschmake bobble (MB)
sticka 1m gm främre mb och bakre mbknit into front and back (kfb)
Sticka 1 m gm bakre mb och främre mbknit into back and front (kbf)
sticka, arbetetwork
sticka raktwork straight
strumpsticka/ordouble pointed needle/s (dpn/s)
sätt en markör el märktrådplace marker (pm)
sätt ihop, monterajoin
sy ihopgraft/ing
sömseam

T

tappad maska/släpp-tappa en maskadrop (a) stitch
två omslagdouble yarn over (yotw, yo tw)
tuminch/es (in/s, “)

U

(uppr) uppreparepeat (rep)
upprepa mellan *-*from * to*
ullwool

V

Var för sigseparate (sep)
varannanevery other (EO)
(v) varv, vid rundstickning round/s (rnd/s)
(v) varvrow (r)
veckpleat
vikfold
Virkacrochet
virknålcrochet hook (ch)
Vrid, vridentwist, twisted
vrid vänster, vriden vänsterleft twist (LT)
vrid höger, vriden högerright twist (RT)
Vändturn
vänster, vänstraleft (L)
vänster, vänstraleft hand (LH)
vänster stickaleft hand needle (LH needle)
vänster sidaleft hand side (LHS)

Y

yardyard, eng. längdmått. 1,094 meter (yd)

Z

Zic-zac mönsterchevron

Å

återstående (återst)remaining (rem)

Ä

ärmhålarmhole
ärmsleeve
ärmkullesleeve cap

Ö

ögla, maskbågeloop (l)
(öhpt, överdragshoptagning ) lyft 1 maska, sticka 1 maska, dra den lyfta maskan överslip 1 stitch, knit 1 stitch, pass slipped stitch over (SKP)
(ökn) ökningar, ökaincrease/s (inc/s)
öka 1 m från rätsidan gm att med vänster sticka
lyfta öglan mellan maskorna och sticka
öglan rät gm bakre maskbågen
make 1 left (m1L), make 1 through back loop (m1b, m1tbl)
öka 1 m från rätsidan ge att med vän sticka lyfta öglan mellan maskorna och sticka öglan
rät gm främre maskbågen
make 1 right (m1r)