Dessa mönsterstrukturer är stickade av bara aviga och räta maskor; lättstickade men effektfulla.

Dubbel mosstickning

mosstickning

Ett maskantal delbart med 2.
Varv 1 (rätsidan): *1rm, 1am*
Varv 2: som varv 1
Varv 3: *1am, 1rm*
Varv 4: som varv 3
Upprepa v 1-4.

Korgmönster

sticka korgmönster

Ett maskantal delbart med 8 + 5 extra maskor.
Varv 1 (rätsidan): rätt
Varv 2: *5rm, 3am* och avsluta sista upprepningen med 5rm
Varv 3: 5am, *3rm, 5am*
Varv 4: som v 2
Varv 5: rätt
Varv 6: 1rm, 3am, 1rm, *4rm, 3am, 1rm*
Varv 7: *1am, 3rm, 4am* och avsluta sista upprepningen med 1am, 3rm, 1am
Varv 8: som varv 6
Upprepa varv 1-8.

Mosstickade romber

mosstickade romber

Ett maskantal delbart med 10 + 3 extra m.
Varv 1 (rätsidan): 1am, 1rm, 1am *(3rm, 1am) 2ggr, 1rm, 1am*
Varv 2: 1am, 1rm *3am, 1rm, 1am, 1rm, 3am, 1rm* och avsluta sista upprepningen med 1am
Varv 3: 4rm *(1am, 1rm)2ggr, 1am, 5rm* och avsluta sista upprepningen med 4rm
Varv 4: 3am *(1rm, 1am) 3ggr, 1rm, 3am*
Varv 5: som varv 3
Varv 6: som varv 2
Varv 7: som varv 1
Varv 8: 1am, 1rm, 1am, *1rm, 5am, (1rm, 1am) 2 ggr*
Varv 9: (1am, 1rm) 2ggr, *1am, 3rm, (1am, 1rm) 3 ggr* och avsluta sista upprepningen med (1am, 1rm) 2 ggr, 1am
Varv 10: som varv 8
Upprepa varv 1-10.

Patentstickning

patentstickning

Ett maskantal delbart med 2.
Grundvarv: *1omsl, lyft nästa m med garnet bakom arbetet, 1rm*
Varv 1: *1omsl, lyft nästa m med garnet bakom arbetet, 2rm tillsammans (dvs. den lyfta maskan och omsl från förra varvet)*
Upprepa v 1.

Rätstickning på diagonalen

sticka rätstickning på diagonalen

Öka 1 maska: lyft garnet mellan den nyss stickade maskan och den 1:a maskan på vänster sticka, sätt den lyfta tråden på vä. sticka och sticka den gm bakre maskbågen.
Lägg upp 3 maskor.
Varv 1 (rätsidan): 1rm, öka 1m, 1rm, öka 1m, 1rm
Varv 2 och alla aviga varv: rätt
Varv 3: 1rm, öka 1m, 3rm, öka 1m, 1rm.
Fortsätt på detta sätt att öka 1m i varje sida på varje rätsidevarv så här: 1rm, öka 1m, sticka fram till sista maskan, öka 1m, 1rm, tills du når önskad bredd.
Minska nu 1 m i varje sida så här: 1rm, 1öhpt, sticka fram till de sista 3m, 1öhpt, 1rm. Minska på varje rätsidevarv tills 5m återstår.
Nästa rätsidevarv: 1rm, 1 dub öhpt.
Nästa varv (avigsidan): rätt
Maska av de sista 3m.
Det här mönstret kan även stickas i slätstickning gm att sticka varv 2 och alla aviga varv avigt.

Vågmönster

sticka vågmönster

Ett maskantal delbart med 12.
Varv 1 (rätsidan): *3rm, 5am, 3rm, 1am*
Varv 2 och alla aviga varv:  sticka rm på rm och am på am
Varv 3: 1am, *3rm, 3am* och avsluta sista upprepningen med 2am.
Varv 5: 2am, *3rm, 1am, 3rm, 5am* och avsluta sista upprepningen med 3am.
Varv 7: *3am, 5rm, 3am, 1rm*
Varv 9: 1rm, *3am, 3rm* och avsluta sista upprepningen med 2rm.
Varv 11: 2rm, *3am, 1rm, 3am, 5rm* och avsluta sista upprepningen med 3rm.
Varv 12: som varv 2.
Upprepa v 1-12.

Följande två mönsterstrukturer är exempel på olika resårer.

Diagonal flätresår

mönster flätresår

Här stickar man med korsade maskor, vilket byter plats på två maskor.
Ett maskantal delbart med 7.
Korsa 1rm över 1rm åt vänster (korsa vänster): Sticka den 2:a m på vänster sticka rätt gm bakre maskbågen men låt m sitta kvar på vä sticka, sticka sedan den 1:a och 2:a m tillsamman rätt gm bakre maskbågen, släpp nu båda m från vä sticka.
Grundvarv (avigsidan): avigt
Varv 1: *korsa vänster, 3rm, 2am*
Varv 2 och alla aviga varv: *2rm, 5am*
Varv 3: *1rm, korsa vänster, 2rm, 2am*
Varv 5: *2rm, korsa vänster, 1rm, 2am*
Varv 7: *3rm, korsa vänster, 2am*
Varv 8: som v 2
Upprepa v 1-8.

Pärlresår

mönster på pärlresår

Ett maskantal delbart med 5 + 2 extra m.
Varv 1 (rätsidan): 2rm, *3am, 2rm*
Varv 2: 2am, *1rm, 1am, 1rm, 2am*
Upprepa v 1-2.