Precis som det finns en mängd sätt att öka en maska, så finns det också många olika sätt att minska maskantalet i en stickning.

Minskningarna görs, liksom ökningarna, oftast på rätsidan av arbetet. Minskningarna kan även de göras så ”osynliga” som möjligt, eller lite mer tydliga och ibland dekorativa. Just som en ökad maska kan stickas så att den lutar åt höger, respektive vänster, kan man även välja att göra så att den minskade maskan lutar åt endera hållet, beroende på var i arbetet den ska placeras och hur man vill forma stickningen. Det finns även minskningar som är dubbla, där det minskas två maskor samtidigt.

Här följer några av de vanligaste varianterna.

» Minska 1 m genom att sticka 2 rm tillsammans
» Minska 1 m genom överdragshoptagning (öhpt)
» Minska 1 m lutad åt höger, (öhpt åt höger)
» Minska 1 m genom att sticka ihop 2 rm vridet

» Minska 1 maska med omslag
» Dubbel överdragshoptagning, (dub öhpt)
» Dubbel minskning lutad åt höger
» Lodrät dubbel minskning

 

Minska 1 m genom att sticka 2 rm tillsammans

Görs på rätsidan.

För en minskning lutad höger: Sticka 2 rm tillsammans genom de främre maskbågarna.

För en minskning lutad vänster: Sticka 2 rm tillsammans genom de bakre maskbågarna.

» Tillbaka

 

Minska 1 m genom överdragshoptagning (öhpt)

Den här minskningen lutar maskan åt vänster och görs på rätsidan:

Lyft 1 m från vänster sticka som om den skulle stickas rät, sticka 1 rm, dra den lyfta maskan över den stickade maskan

» Tillbaka

 

Minska 1 m lutad åt höger, ”öhpt åt höger”

Görs på rätsidan.
Den här minskningen liknar en öhpt men görs lite annorlunda och lutar åt höger.

Minska 1 m lutad åt höger, ”öhpt åt höger”

1. Sticka 1 rm, lyft nästa maska från vänster till höger sticka som om den skulle stickas rät.

Minska 1 m lutad åt höger, ”öhpt åt höger”

2. Sätt tillbaka den lyfta maskan och den stickade till vänster sticka, och dra den lyfta maskan över den stickade. Sätt nu tillbaka den kvarvarande maskan avigt till höger sticka.

Minska 1 m lutad åt höger, ”öhpt åt höger”

3. Den färdiga minskningen.

» Tillbaka

 

Minska 1 m genom att sticka ihop 2 rm vridet

Görs på rätsidan och lutar åt vänster.
Den skrivs ofta så här: lyft 1 m, lyft 1m, 2 rm tills. Det är viktigt att maskorna lyfts en i taget.

.

Minska 1 m genom att sticka ihop 2 rm vridet

1. Lyft 1 m från vänster till höger sticka som om den skulle stickas rät.

Minska 1 m genom att sticka ihop 2 rm vridet

2. Lyft ytterligare 1 m rätt.

Minska 1 m genom att sticka ihop 2 rm vridet

3. Sätt tillbaka de 2 lyfta maskorna till vänster sticka (nu vridna) och sticka dem tillsammans genom bakre maskbågarna.

Minska 1 m genom att sticka ihop 2 rm vridet

4. Den färdiga minskningen.

» Tillbaka

 

Minska 1 maska med omslag

Det här är ingen minskning i egentlig mening, men den fyller en funktion genom att den matchar ökningar gjorda genom ett omslag. Den består i själva verket av två minskningar, varav den ena görs för att kompensera det omslag (ökning) som ingår.

För en minskning lutad höger: 2 rm tills, 1 omslag, 2 rm tills.

 

För en minskning lutad vänster: 2 rm tills genom bakre maskbågarna, 1 omslag, 2 rm tills genom bakre maskbågarna.

Obs! det finns film på resp. moment (2 rm tills, omsl, 2rm tills gm bm) även om det inte finns film/bild på hela sekvensen

» Tillbaka

 

Dubbel överdragshoptagning, (dub öhpt)

Denna minskar 2 maskor samtidigt och riktar maskorna åt vänster.

Lyft 1 maska från vänster till höger sticka som om den skulle stickas rät, sticka sedan ihop de nästa två maskorna rätt, ”2 rm tills”, dra nu den lyfta maskan över de två ihopstickade maskorna.

» Tillbaka

 

Dubbel minskning lutad åt höger

Minskar 2 maskor samtidigt och lutar åt höger.

Dubbel minskning lutad åt höger

1. Gör först en överdragshoptagning enligt ovan (se öhpt).

Dubbel minskning lutad åt höger

2. Flytta nu tilbaka den ”minskade” maskan till vänster sticka.

Dubbel minskning lutad åt höger

3. Lyft nu den andra maskan på vänster sticka över denna.

Dubbel minskning lutad åt höger

4. Sätt tillbaka den kvarstående maskan till höger sticka.

» Tillbaka

 

Lodrät dubbel minskning

Minskar 2 maskor samtidigt och används ofta för att få en dekorativ effekt, till exempel i zic-zac mönster.
Obs! finns i mönstermix under strukturer.

Lodrät dubbel minskning

1. Lyft 2 maskor tillsammans som om de skulle stickas rätt.

Lodrät dubbel minskning

2. Sticka nästa maska rät och dra de lyfta maskorna över den stickade.

Lodrät dubbel minskning

3. Den färdiga minskningen.