När du behärskar att sticka grundmaskorna, rät och avig maska, kan du sticka dessa grundläggande sticksätten.

Vi har stickat upp provlappar på:

rätstickning,
slätstickning,
resårstickning 1 rm, 1 am,
resårstickning 2 rm, 2 am,
mosstickning,
ränder i rätstickning

Till varje provlapp finns också en tillhörande stickbeskrivning.

*–* = Detta betyder att du ska upprepa det som står emellan dessa två asterixer.

Behöver du hjälp att komma igång?

Stickskolan har gjort instruktionsvideos som visar hur du stickar räta maskor och aviga maskor – titta på dom – dom är bra och tydliga och visar momenten långsamt.

Grundläggande sticksätt

De vanligaste mönsterna

1. Resårstickning: 1 rm, 1 am

Sticka resår är ett bra sätt att bekanta sig med skillnanden mellan räta och aviga maskor.
Alla räta maskor hamnar ovanför varandra, och likaså alla aviga maskor ovanför varandra. Det ser du tydligt på bilden.
Udda maskantal

Varv 1: 1 rät maska, *1 avig maska, 1 rät maska* Upprepa *–* varvet ut.
Varv 2: 1 avig maska, *1 rät maska, 1 avig maska* Upprepa *–* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2.5. Rätstickning
Valfritt antal maskor
Sticka alla varv med räta maskor.

2. Slätstickning

Valfritt antal maskor
Varv 1: Räta maskor
Varv 2: Aviga maskor
Upprepa varv 1 och 2.

3. Resårstickning: 2 rm, 2 am

Jämt maskantal som du kan dela med 4 maskor + 2 extra
Varv 1: 2 räta maskor, *2 aviga maskor, 2 räta maskor* Upprepa *–* varvet ut.
Varv 2: 2 aviga maskor, *2 räta maskor, 2 aviga maskor* Upprepa *–* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2.

4. Mosstickning

Mosstickning bildar en “bubblig”struktur.

Jämnt maskantal
Varv 1: *1 rät maska, 1 avig maska* Upprepa *–* varvet ut.
Varv 2: *1 avig maska, 1 rät maska* Upprepa *–* varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2.

5. Rätstickning

Valfritt maskantal
Sticka alla varv med räta maskor.

6. Ränder i rätstickning

Valfritt maskantal
Varv 1: räta maskor
Varv 2: aviga maskor
Varv 3: räta maskor
Varv 4: räta maskor (detta varvet skapar ränderna genom att du stickar räta maskor på avigsidan på en slätstickad botten)
Upprepa varv 1-4.