Ett enkelt sätt att minska en maska är att sticka ihop två maskor.
Om du som i denna video stickar ihop två maskor i de bakre maskbågarna får du en lutning åt vänster.

Minska 2 vridna räta maskor tillsammans på engelska: k2tog tbl