Ett omslag används i spetsmönster. Ofta stickar man en hoptagning efter ett omslag, Nästa varv stickar man omslaget som en maska och på så sätt får man ett hål. Stickar man omslaget i främre maskbågen får man ett större hål. Stickar man i bakre maskbågen vrids maskan och hålet blir mindre. Här stickas det två räta maskor och sedan omslag för att visa hur man gör.

Omslag i mönsterbeskrivning
Förkortning:
omsl
Engelska: yarn over (YO)