Detta är en minskning som ger en lutning åt vänster.

öhpt i mönsterbeskrivning
Förkortning: öhpt
Engelska: slip 1 stitch, knit 1 stitch,
pass slip stitch over  (sl1, k1, psso)