Ett enkelt sätt att minska en maska är att sticka ihop två maskor. Om du som i denna video stickar ihop två maskor i de främre maskbågarna får du en lutning åt höger.

Minskningen i mönsterbeskrivning/förkortning
Förkortning: 2 rm tills
Minskningen på engelska: knit two together (k2tog)