Du släpper/lyfter av omslaget på avigsidan och du skapar på så sätt hål i arbetet.

Släppa ett omslag på engelska: slip yarn over