Först stickas 2 räta maskor på videon, sedan en lyft avig maska.
En rät maska stickas emellan och sedan lyfts en rät maska osv.

Lyft maska på engelska: slip stitch