För att göra en fläta måste man – byta plats – på maskor och då behöver man en hjälpsticka. Maskorna på hjälpstickan lägger du antingen framför eller bakom arbetet beroende på åt vilket håll du vill att flätan ska luta. Här på videon ligger stickan bakom arbetet och gör då en fläta som lutar åt höger. Lägger man stickan framför arbetet lutar flätan åt vänster. Ju fler maskor du byter plats med ju bredare fläta.

Fläta på engelska: cable
Flätsticka på engelska: cable needle