Fördela maskorna jämnt över alla fyra. Var noga med att se till att alla maskor ligger åt samma håll, så att de inte vrider sig. Lägg sedan stickorna som en kvadrat och sticka med den 5:e stickan. Du håller två stickor åt gången – den lösa och den med maskor på. Första maskan binder ihop varvet, så dra till lite där, sedan är det bara att sticka runt.

På engelska:
CO knitting needle