Om du vill förvissa dig om att uppläggningsvarvet inte blir för hårt kan du lägga upp maskorna på två stickor. Ett annat sätt är ju att välja en tjockare sticka. Det är olika vad man tycker här, stickar du med ett tunnare garn kanske två stickor är att föredra eller om du vet att du stickar hårt.

På engelska: CO 2 needles