Lätt enkel uppläggning för nybörjare.

Ögleuppläggning i mönsterbeskrivning
Engelska: Cast On