Många börjar med att göra en ögla först innan de börjar med att lägga upp maskorna.

Ögla i mönsterbeskrivning
Ögla på engelska: Loop