Maska av gör man för att binda ihop maskor vid avslut eller för att forma arbetet, om du ska ha hals, ärmhål osv. Tänk på att inte maska av för hårt. Du kan använda en större sticka än den du använt för att undvika detta.

Avmaskning i mönsterbeskrivning
Förkortning:
avm
Avmaskning på engelska: cast off