“Minska” i en stickning är ett sätt att helt enkelt reducera maskantalet. Man kan minska på flera olika sätt beroende på vad det är man vill göra eller forma. Här visar Stickskolan en video på en minskning som kallas för öhpt eller överdragshoptagning. Det är en enkel minskning som görs på rätsidan och som lutar åt vänster.

öhpt i mönsterbeskrivning
Förkortning: öhpt
Engelska: slip 1 stitch, knit 1 stitch, pass slip stitch over (sl1, k1, psso)

Mer Instuktionsvideos »